2008 – Нагарджуна. Философия на средния път

20 юни, 2012 | Публикувано в: Книги | Автор: Сергей Герджиков
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,00 out of 5)


Тази книга е първи превод на български на безсмъртната Móламадхямака-кāрикā на Нāгāрджуна (Философия на Средния път).

Нāгāрджуна e най-великият философ на Будизма и един от двамата най-велики индийски философи. По своята величина е сравняван с Шаíкара – автора на прочутата Брахма-сóтрабхàшÿ (Коментари към Брахма-сутра)[1].

Ако трябва да посочим аналогични фигури от Западната философия, двамата индийски мислители са сравними с Кант и Хегел.

Така, както Кант създава критическата философия и с това слага край на догматичната европейска метафизика, Нāгāрджуна създава уникална релативистична философия, която слага край на догматичната индийска метафизика, пуснала корени и в будистката мисъл.

Така, както философията след Кант е диалектична по дух в сравнение с докантовата метафизика, в Индия и Китай след Нагарджуна спекулативната мисъл е дълбоко повлияна от неговата критика.

 [1] Бълг. издание: Брахма-сóтра на Бàдарàяîа с коментарите (бхàшÿ) на Шаíкара Àчàря (Плевен: Евразия–Абагар 1992).

Коментирайте