За мен

Име: Герджиков, Сергей Стоилов
Научна степен: Доктор на Философските науки
Научно звание: Професор по Философия на науката
СУ „Св. Кл. Охридски”, Философски факултет, катедра „Философия”

ОБРАЗОВАНИЕ

 • Магистър по Археология: Софийски университет, 20154 – 2017
 • Докторантура редовна: Софийски университет, 1980  – 1981
 • Магистър по Социология. София, Софийски университет, 1979
 • Магистър по Философия: София, Софийски университет, 1979
 • Средно: Пловдив, Техникум по електротехника, 1975
 • Основно: 1971

НАУЧНИ СТЕПЕНИ

 • СУ. Доктор на философските науки – 1998. СУ. Доктор по Философия – 1987
 • Професор по Философия на науката, 2000
 • Доцент по Философия, 1989. Главен асистент, 1986
 • Старши асистент, 1983. Редовен асистент, 1981

ДЛЪЖНОСТИ

 • Ръководител на катедра “Философия” във ФФ на СУ “Св. Кл. Охридски”  – от 1993 г . до 1999 г.
 • Член на Факултетен Съвет на Философски факултет: 1993 – 1999
 • Член на Специализиран Научен съвет по Философия към БАН: 1994  – 1998

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС

 • Философия на науката
 • Философия на езика
 • Културна антропология
 • Будизъм. Дзен

НАУЧНИ НАГРАДИ

Награда на Философски факултет за книга на годината (Научното обяснение на света, 2000), 2001 г.

ЕЗИЦИ

 • Руски – владея и ползвамДС-не
 • Английски – говоря и ползвам
 • Немски – ползвам
 • Японски – базово

ПРЕПОДАВАНИ КУРСОВЕ

ФИЛОСОФИЯ НА НАУКАТА  II

Бакалавърска степен „ФИЛОСОФИЯ”,от 2002

Курсът следва след „Философия на науката“ I, четен от доц. К. Янакиев

Задължителен курс – от 1996

ФИЛОСОФИЯ НА КУЛТУРАТА

(Увод в съвременните изследвания на културата)

СИД, Бакалавърска степен „ФИЛОСОФИЯ”, от 2014

ФИЛОСОФИЯ НА ЕЗИКА, част I

Бакалавърска степен „ФИЛОСОФИЯ”, СИД – от 2002 до 2012

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО по Философските дисциплини

Бакалавърска степен „ФИЛОСОФИЯ”. За учителския профил – от 2005

ФОРМА НА СВЕТА

Докторантски курс, Философски факултет, 2011, 2012

ЕЗИКОВА ОТНОСИТЕЛНОСТ

Магистърска програма „Философия на езика и съзнанието” – от 2008

АНАЛИЗ НА ЕЗИКА И СЪЗНАНИЕТО

Магистърска програма „Философия на езика и съзнанието” – от 2002 до 2008

ЕЗИКОВА И КУЛТУРНА ОТНОСИТЕЛНОСТ

Магистърска програма „Философия и реторика” – 2009

ЕЗИКОВИ И КУЛТУРНИ ОТНОСИТЕЛНОСТИ

Докторантско училище във Философския факултет – от 2008

НАГАРДЖУНА И ДЗЕН – ФИЛОСОФИИ НА ОТНОСИТЕЛНОСТТА

Бакалавърска степен „ФИЛОСОФИЯ”, спецкурс – 2008

ГРАНИЦИ НА ЕЗИКА И ДЗЕН

Бакалавърска степен „ФИЛОСОФИЯ”, спецкурс – от 2006

Магистърска степен „Философия на съзнанието и езика” – от 2006

ЕЗИК И СВЯТ В ДЗЕН-БУДИЗМА

Бакалавърска степен „ФИЛОСОФИЯ”, спецкурс – от 2002

ГРАНИЦИ НА НАУКАТА, спецкурс – 1996, 1997

ЕЗИК, РЕАЛНО И ВИРТУАЛНО, спецкурс – 2001, 2003

СЛАБОСТТА НА ФИЛОСОФИЯТА, спецкурс – 1997, 1998

ВИЗИЯТА НА ДОН ХУАН ПО КАСТАНЕДА, спецкурс – 1995 – 1996

ОСНОВНИ КУРСОВЕ ПО ФИЛОСОФИЯ

 1. Философски факултет – спец. Социология – 1996
 2. Биологически факултет – от 1994 до 1990
 3. Юридически факултет – 1991
 4. Английска филология – 1990
 5. Геолого-географски факултет – 1984
 6. Факултет по детска и начална педагогика – 1996

ЛЕКЦИИ В ЧУЖБИНА

 1. ZEN AND EUROPEAN CULTURE
 2. Tokay University, Tokyo, JAPAN – 2004
 3. HUMAN SITUATION – WEST AND EAST
 4. Ryukoku University, Kyoto, JAPAN – 2002

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ

 1. XXII World Congress of Philosophy, Seul, KOREA, 2008
 2. “Virtual and real relativity”. Section Ontology.
 3. “Re-thinking by Global Relativity”. Section Philosophy of Culture
 4. XX-the World Congress of Philosophy. Boston, 1998.
 5. Invited article: LIMITS OF SCIENCE
 6. Section Philosophy of Science
 7. Specialisacion in Japan:
 8. International Research Institute for Zen Buddhism,
 9. Hanazono University, Kyoto, Japan, for a period from 1. 10. 2001 to 1. 10. 2003
 10. Rukoku University, Kyoto, Japan.Lctions, 2001
 11. Tokay University, Tokyo, Japan. Lection, 2004
 12. Sixth Conference of the International Society for the Study of European Ideas
 13. Haifa, IZRAEL, 1998
 14. “Ilusion of Unlimitless of Science”, report
 15. Summer scool on Rationality, 1997
 16. Central European University, Budapest, HUNGARY
 17. “Limits of Science”, lection
 18. Fifth Conference of the International Society for the Study of European Ideas
 19. Memory, History and Critique. European Identity at the Millennium
 20. “University for Humanist Studies, The Netherlands, August 19–24 1996
 21. “The Limits of the Numerical Description”. Proceedings of the, at the [CDROM]. Eds. Frank Brinknuis & Sasha Talmore. ISSEI/ University for Humanist Studies, Utrecht. MIT Press, 1997. CD ROM.
 22. Popper’s seminar on Open Society, 1996
 23. Central European University, Budapest, HUNGARY
 24. “Notions in Popper’s Open Society”, report
 25. International Conference:
 26. “Five Years later. Civil Society and Transition”
 27. Prague, CHEC REPUBIC, 28–30. 10. 1994.
 28. “The Shock of Postcommunism”, Report
 29. International Conference:
 30. “Contemporary European Philosophy. Traditions and Innovations”, 1994
 31. American University, Blagoevgrad, BULGARIA, 29. 09–1. 10. 1994
 32. “Non-balanced Dynamics of Post-communism”. Report and published article
 33. III-th. Helsinki Citizen’s Assembly,1993.
 34. Ankara, TURKEY,
 35. “New Models of Civic Society in Europe”, report.
 36. Dubrovnic`s seminar:
 37. „The political Technology of Reforms in Central and East Europe“, 1990.
 38. “The Great Experiment”.
 39. International Congress “Logic and Methodology of Science”, 1987
 40. Moscow 1987, RUSSIA
 41. Article, vol. 6.S. Gerdjikov. “A Matrix Model of the Scientific Explanation”
 42. Moscow University
 43. Specialisation, 1985 – 1986
 44. And others…

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И РАБОТА В ЧУЖБИНА

 • “Cross-cultural Experience”. Tokai University, Japan. 2004
 • “Zen and the Limits of Language” – по покана на International Research Institute for Zen-Buddhism. Hanazono University, Kyoto, JAPAN. 2001 – 2002.

Лекции:

 • Tokai University, Japan. 2004
 • Ryukoku University, Kyoto, JAPAN, 2002
 • Summer School on Rationality
 • CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY, 1996
 • Popper’ seminar, CEU, 1997
 • Московский государственый Университет,
 • Москва, РОССИЯ, 1985–1986

Научни изследвания по проекти:

 1. Философия на относителността. НИС 2009.
 2. Zen & Limits of language, IRIZ, Kyoto, Japan, 2001–2002.
 3. Post-Communist mental Dynamics, RSS (Research Support Scheme), CEU (Central European University), 1998–2000.
 4. Динамика на пост-комунистическите нагласи. НФНИ )национален Фонд Научни Изследвания), 1999–2000.

Други факти:

Не съм имал вземане-даване със специалните служби.