Публикации

Монографии:

 1. Светуване. София: Екстрем, Изток-Запад, 2010
 2. Формата на човешкия свят. София: Екстрем, Изток-Запад, 2010
 3. Философия на относителността. София: Екстрем, УИ „Св. Кл. Охридски”, 2008.
 4. De-cogito. Отмисляне на измисления свят. София: Ексктрем, 2007.
 5. Богатствата на Бедан. С.: Екстрем, 2005 (Селищна монография).
 6. Уилиям Блакторн (псевдоним). Японски загадки. С., Екстрем, 2003.
 7. Научното обяснение на света. С.: Екстрем, 2000.
 8. Хаос и ред след комунизма. С.: Университетско Издателство “Св. Кл. Охридски”, 1998.
 9. Граници на науката. С.: Екстрем, Унив. издателство “Св. Кл. Охридски”, 1995.
 10. Лицата на смъртта. С.: Просвета, 1995.
 11. Смъртен опит. С.: Екстрем, 1994.
 12. Феноменът комунизъм. С.: Унив. издателство “Св. Кл. Охридски”, 1994.
 13. Философският текст. С.: Просвета, 1993.
 14. Рационалност и биология. С.: Унив. изд-во “Кл. Охридски”, 1991.

Учебници и учебни помагала:

 1. Философия за 11 клас. Мултимедия. София: Екстрем, 2006. www.extremepress.net
 2. Свят и личност за 12. клас. Учебник. София: Екстрем, 2005.
 3. Свят и личност за 12. клас. Учебна тетрадка. София: Екстрем, 2005.
 4. Етика и право за 10. клас. Даниела Добрева, съавт. Учебна тетрадка. С.: Екстрем, 2001.
 5. Етика и право за 10. клас. Даниела Добрева, съавт. С.: Екстрем, 2001.
 6. Книга за учителя по философия. Яна Мерджанова, съавт. С.: Екстрем, 2001.
 7. Философия за 11. клас. Яна Мерджанова, съавт. Учебна тетрадка. С.: Екстрем, 2001.
 8. Философия за 11. клас. Яна Мерджанова, съавт. С.: Екстрем, 2000.
 9. Философия на науката. Антология. Сергей Герджиков, Константин Янакиев (ред., съст.). С.: Лик, 1999.
 10. Философия за 11и 12 клас. С. Гея Либрис, 1997.
 11. Философия за 11 клас. С.: Екстрем, 1996.
 12. Кратка философия. Учебник за средните училища. С.: Екстрем, 1995.
 13. Философия за професионалните училища. С.: Екстрем, 1994.
 14. Философия прима. Текстове и задачи. С.: Екстрем, 1994.
 15. Философия за 11 клас. С.: Просвета, 1992.

Пътеписи:

 1. 1. „Салса от Мексико“. Съвременник, 2014, 3, 50 с.
 2. 2. Алпийски дневник. Хермес, 2014, 400 с.
 3. 3. „Вратцата – катерене към рая”. ГЕО, №, 2009.
 4. 4. “Щрихи от японския живот”. Огледалото, бр. 11, 2004.
 5. 5. Японски дневник. София: Екстрем, 2003
 6. 6. “Щрихи от японския живот”. Сократ. Бр. 1, 2003, 25–26.

Студии:

 1. „Светуване”. Съвременник, бр. 4, 2007, 390–414.
 2. „Философия на езика. За относителността на културата и езика”. Съвременник, бр. 3, 2006, 438–472.
 3. “Свобода от Его”.Съвременник, бр.4, 2005, 477–509.
 4. “Културна относителност и кроскултурен опит”. Годишник на Софийски Университет, Книга–Философия, приет за печат, 2005.
 5. “Смъртен опит”. Съвременник, 2004, бр. 4, 435–461.
 6. “За формата на японския ум”. Съвременник, 2004, бр. 3, 419–450.
 7. “За числата и думите в науката”. Годишник на СУ “Кл. Охридски”, том 88. Философски факултет. Книга–Философия, 5–40. С.: Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 1999.
 8. “Посткомунизъм и политически нагласи в България през 1993 г.”–Институт за маркетинг и сондажи MBMD. С., 1994.
 9. “Феноменът комунизъм”. Съвременник, 4/ 1991, 418–434.
 10. “Диагноза блокаж”. Годишник на СУ “Кл. Охридски”, том 83. Философски факултет. Книга–Философия, 5–35. С.: Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”.
 11. “Личностна практическа рационалност”. Годишник на СУ “Кл. Охридски”. Философски факултет, Книга–Философия. Том 80/81, 145–174. . С.: Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 1992.
 12. “Животът като проблем на философията и на емпиричната наука”. Годишник на СУ “Кл. Охридски”. Философски факултет. Книга–Философия. Том 77, 1984, 50–78. С.: Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 1988.
 13. “Редукционизмът и логиката на биологичното познание”. Годишник на СУ “Кл. Охридски”, Книга–Философия, том 74, 1981, 266–292. Философски факултет. Книга–Философия. С.: Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 1985.

Статии на български:

 1. „Порочните кръгове“. Философски алтернативи, № 2, 2015
 2. „Проект ‘Изкуствен интелект’ – биологично ограничение“. Еволюция на йерархични системи. РКИЦ, 2014. 134-151
 3. „Виждането – синтез на зрим свят”. Философски алтернативи, № 4, 2012, 37–51
 4. „Богатствата на Бедан”. ГЕО, Август 2011, 80–92. Текст и фотография
 5. „Египетската следа”. ГЕО, Май 2009. Текст и фотография
 6. „Относителността след „формите на живот” във Философски изследвания”. Международна конференция „Витгенщайн и аналитичната философия”. 4.10. 2008. Софийски Университет.
 7. „Субект–обектната опозиция и нейното разтваряне”. Конференция „Съзнание”, 2008
 8. „Ум, проумяване и мислене”. Philosophia Prima 1. Съвременни митове и философстване. Философски факултет, катедра Философия. София: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2007, № 1, 111–126.
 9. „Относителността на понятията и Феноменологията на Хегел”. Philosophia Prima, 2007. Двеста години Феноменология на духа. София, СУ, 14.12. 2006.
 10. “Българската форма”. Философски семинари. Гьолечица–20 години. ИК “Минерва”, 2004, с. 67–79.
 11. “За формата на японския ум”. Сборник от Конференция по Японистика (Юни 2003).
 12. “Фрагменти от източното разбиране на границата на езика”. Философия, 5-6/2000, 83–87
 13. „Real and virtual relativity”. Section Ontology. XXII World Congress of Philosophy, Seul.
 14. „Ум, проумяване и мислене”. Philosophia Prima 1. Съвременни митове и философстване. Философски факултет, катедра Философия. София: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2007, № 1, 111–126.
 15. „Относителността на понятията и Феноменологията на Хегел”. Philosophia Prima, 2007. Двеста години Феноменология на духа. София, СУ, 14.12. 2006.
 16. “Българската форма”. Философски семинари. Гьолечица–20 години. ИК “Минерва”, 2004, с. 67–79.
 17. “За формата на японския ум”. Конференция по Японистика (Юни 2003).
 18. Фрагменти от източното разбиране на границата на езика”. Философия, 5-6/2000, 83–87
 19. “XX световен конгрес по Философия–Бостън, 1998”. Философски алтернативи, 6/1998, 19–23).
 20. “Форма на света и форма на науката”. Философски алтернативи, VII, 1/1998, 52–61.
 21. “Научната рационалност като жива форма”. Философски алтернативи, VI, 1/1997. 19–22.
 22. “Перцептивното време”. Философски алтернативи, V, 4/1996, 63–70.
 23. “Артефактът число”. Философски алтернативи, V, 2/1996, 61–23.
 24. “Научният текст като артефакт”. Философия, V, 2/1996, 14–17.
 25. “Слабостта на философията”. Философия, IV, 5/1995, 19–25.
 26. “Онирология”. Философски алтернативи, IV, 2/1995, 83–93.
 27. “Граничното и философията”. Философия, III, 3/1994, 3–6.
 28. “Предсмъртният опит”. Философски алтернативи, III, 2/1994, 62–72.
 29. “Посткомунизъм и политически нагласи в България през 1993.”. Социологически проблеми, XXVI, 2/1994, 24–30.
 30. “Цикълът ‘Философия’ в училище”. Философия, III, 1/1994, 56–57.
 31. “За единството на живота”. Социологически проблеми, XXVI, 1/1994, 142–143.
 32. “Бардо Тодол или Тибетската книга на мъртвите”. Съвременник, XXI, 3/1993, 344–350.
 33. Философия за 11 клас”. Стратегии на образованието, I, 4/1993, 13–18.
 34. “На предела между световете”. Философия, II, 6/ 1993, 30–34.
 35. “Технология на свободата”. Философски алтернативи, XLVII, 1/1991, 3–14.
 36. “Срещата на българския студент с философията”. Философска мисъл, XLV, 3/1989, 8–15.
 37. “Личното рационално действие”. Социологически проблеми, XXI, 1/1989, 82–94.
 38. “Логика, практика и научна рационалност”. Философска мисъл, XLIV, 2/1988, 54–61.
 39. “Биологична теория и теоретична биология”. Философска мисъл, XLIII, 7/1987, 41–47.
 40. “Природа, култура и човешка цялостност”.–Проблеми на културата. X, 2/1987, 74–86.
 41. Живот и научна рационалност.–Дисертация за получаване на научната степен “Кандидат на философските науки”. С.: СУ “Кл. Охридски”, 1986 (Автореферат).
 42. “Матричен модел на научното обяснение”.–Философска мисъл, XLI, 10/1985, 90–100.
 43. “Формиране на естетическата култура и труда”. Естетическата култура на децата и юношите. Известия на НИИ по културата при КК и БАН, XI, 2/1985, 62–78. С.: 1985.
 44. 3. “Биологични обяснения и телеология”. Философска мисъл, XXXIX, 11/1983, 9–22.
 45. “Възможности за интензификация на образованието през призмата на функционален модел на образователната система”.–Интензификация на образованието. С., 1982, 87–89.
 46. “Методологически проблеми на изследването”.–Асамблеята “Знаме на мира” и перспективите в образованието. Кюстендил, 1982, 12–16.

Преводи и редакции:

 1. Накамура, Х. „Китайски начини на мислене“. Съвременник, 2014, 3, 359-399, 4,… Превод и редакция
 2. Дзен-майстори. ЯПОНИЯ. Сборник. Съставителство, превод. Университетско Издателство „Св. Климент Охридски”, 2014, 600 с.
 3. Дзен-майстори. КИТАЙ. Сборник. Съставителство, превод. Университетско Издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, 600
 4. „Дзен майстори” 2. Редакция на превод. Съвременник, бр. , 2009,  .
 5. „Дзен майстори. Първият патриарх на Чан будизма”. Превод, редакция. Съвременник, бр. 3, 2007, 333–354.
 6. Нагарджуна – Философия на Средния път – философска редакция. София, Екстрем, УИ „Св. Кл. Охридски”, 2008.
 7. Джуандзъ – превод, философска редакция. София, Екстрем, УИ „Св. Кл. Охридски”, 2008.
 8. Учението на Буда, 2008. Редакция на превод.

Articles & reports in English

 1. Serghey Gherdjikov. “Virtual and real relativity”. Sofia Philosophical Review. 2010.
 2. Serghey Gherdjikov. “Virtual and real relativity”. Section Ontology. XXII World Congress of philosophy, Seul 2008.
 3. “Re-thinking by Global Relativity”. XXII World Congress of Philosophy, Seul, 2008.
 4. S. S. Gherdjikov. Bilimin Sinirlari. Kaygi Dergisi Deneme saylari: Sayi 2. (Limits of Science?) Turkish. http://www.uludag.edu.tr.
 5. Serghei Stoilov Gerdzikov. Chapter I. “Communism and its Implosion in Eastern Europe”. Plamen Makariev, A. Blasko, A. Davidov (eds.) Creating Democratic Societies: Values and Norms. Bulgarian Philosophical Studies, II. Washington D.C.: The Council for Research in Values and Philosophy, 1999, 27–40.
 6. Serghey Gherdjikov. “Limits of Science”. XX-the World Congress of Philosophy. Boston, 1998.
 7. Serghey Gherdjikov. “The Limits of the Numerical Description”. Memory, History and Critique. European Identity at the Millennium Proceedings of the Fifth Conference of the International Society for the Study of European Ideas, at the University for Humanist Studies, The Netherlands, August 19–24 1996 [CDROM]. Eds. Frank Brinknuis & Sasha Talmore. ISSEI/ University for Humanist Studies, Utrecht. MIT Press, 1997. CD ROM.
 8. Serguey Gherdjikov. “Non-balanced Dynamics of Post-communism”. Resurrecting the Phoenix. Proceedings from the Conference on Civil Society in the South-Eastern Philosophy. September, 1996. Ethical and Philosophical Perspectives. Sofia: AUB, Sofia University, Rochester Institute of Technology, 1997. 143–153.
 9. Serghey Gherdjikov. “The Shock of Postcommunism”. “Five Years later. Civil Society and Transition”. Prague, 28–30. 10. 1994.
 10. Serghey Gherdjikov. “Posttotalitarian Mentality”. International Conference. “Contemporary European Philosophy. Traditions and Innovations. Blagoevgrad, 29. 09–1. 10. 1994.
 11. Serghey Gherdjikov. “New Models of Civic Society in Europe”. III-th. Helsinki Citizen’s Assembly. Ankara, 1993.
 12. Serghey Gherdjikov. “Decomunisation and Recomunisation”. International Conference “Decomunisation”. Sofia 1993.
 13. Serghey Gherdjikov. “The Great Experiment”. Dubrovnic`s seminar: „The political Technology of Reforms in Central and East Europe„, 1990.
 14. Serghey Gherdjikov. “The unhealthy waves of Postcommunism”.– Bulgarian quarterly. Autumn/winter 1992.
 15. S. Gerdjikov. “A Matrix Model of the Scientific Explanation”. International Congress Logic and Methodology of Science”. Moscow 1987. Article, vol. 6.

Превод и съставителство:

 1. Накамура, Х. „Китайски начмини на мислене“. Съвременник 2004, 3-4, 100 с.
 2. Дзен-майстори. ЯПОНИЯ. Сборник. Съставителство, превод. Университетско Издателство „Св. Климент Охридски”, 2014, 500 с.
 3. Дзен-майстори. КИТАЙ. Сборник. Съставителство, превод. Университетско Издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, 600
 4. „Дзен партирасите. Първият патриарх, Бодхидхарма”. Съвременник 2007, бр. 3, 2007.
 5. Дзен-майстори, 2 част”. Съвременник, 2009, бр. 2.
 6. Джуандзъ. „Екстрем“, СУ, 2009

Публицистика:

2014

 1. „Майсторът и законът”. За романа на Владимир Зарев „Законът”. Литературен вестник, бр. 11, 19-25.03, 20142012

  „Какво е да си непотребен”. По повод романите „Плячка” и „Непотребния” и книгата с интерпретации за тях „Балканските пътища и бродове на Георги Гроздев. Литературен вестник, 2-8.05.2012

  2010

  „Член 5 бие параграф 22”. Класа, 2010

2009

 1. Предаване на телевизия VTV „Силата на духа”
 2. Предаване на БНТ: „Преди всички”, Ирина Недева.
 3. Интервю за сп. „Ключ”, Смолян.
 4. „Бедан – има ли бъдеще”, 2009.
 5. Интервю за „Българска наука”, 2009

2008

 1. „Кой уби(ва) българската наука? Кеш, 18, 10.10. 2008
 2. Предаване на Нова Телевизия. „Часът на Милен Цветков”.
 3. 2007
 4. „Защо мълчат професорите?”. Класа, 2007, 16. 10.
 5. „Равнодушие към знанието – нова култура? АзБуки, бр. 41, 10–16. 10.
 6. „Като си умен, докажи го”. Класа, 2007, 4.10.
 7. „Член 5 надмина параграф 22”. Класа, 2007, 09,
 8. „Без граници” – „Лабиринти на познанието”. Национално радио, програма „Христо Ботев4, 12. 09. 2007.

2006

 1. „Кръв за боговете”. Огледалото, 2006.
 2. 2005
 3. “Майсторът и страхът”. Култура, бр. 10, 18.03.1005.
 4. “Свобода от Его”. Огледалото, бр. 3, 2005.
 5. “Какво знае странникът”. Огледалото, бр. 3, 2005.
 6. “Приключението на живота”. Огледалото, бр. 2, 2005, 37–43.
 7. “Светът има човешка форма” (интервю). Сократ, 24–25
 8. “Какво става в училището?”. АзБуки, бр. 4, 01. 02. 2005.

2004

 1. “Щрихи от японския живот”. Огледалото, бр. 12, 2004, 25–29
 2. „Светът има човешка форма” – интервю. Сократ, 2004, 3. 24–26.
 3. „Щрихи от японския живот”. Сократ, 2003, 111 25 – 26.

1999

 1. „Покажи среден пръст и ставаш Сократ”. 24 часа, 18. 03. 1999.

1994

 1. „Български вариант: Националният имидж”. Начало, 1994.
 2. „Български вариант: Разпадане–2”. Начало, 2. 06. 1994.
 3. „Български вариант: Последният влак”. Начало, 16. 06. 1994.
 4. „Български вариант: Разпадане–3”. Начало, 9. 06. 1994
 5. „Български вариант: Апатията”. Начало, 19. 05. 1994.
 6. „Гетсимания и Голгота”. Репортер 7, 29. 04. 1994.
 7. „Български вариант: Богът”. Начало, 21. 04. 1994.
 8. „Български вариант: Вопъл”. Начало, 07. 04. 1994.
 9. „Български вариант: Къде свършва Европа?”. Начало, 07. 04. 1994.
 10. „Български вариант: Хаосът–III”. Начало, 24. 03. 1994.
 11. „Български вариант: Къде свършва Европа?” Начало, 10. 03. 1994.
 12. „Български вариант: Хаосът–II”. Начало, 17. 03. 1994.
 13. „Български вариант: Хаосът–I”. Начало, 10. 03. 1994.
 14. „Български вариант: Разпадане–1”. Начало, 10. 03. 1994.
 15. „Български вариант: Нашенското величаене”. Начало, 07. 02. 1994.

1993

 1. „Български вариант: Държава или земя?”. Начало, 16. 12. 1993.
 2. „Български вариант: Природа и история”. Начало, 2. 12. 1993.
 3. „Български вариант: Екзотични политически форми”. Начало, 2. 12. 1993.
 4. „България търси своя обществен модел”. Денят, 23. 12. 1993.
 5. „Български вариант: Феноменът “българска песен””. Начало, 16. 12. 1993.
 6. „Лявото безсмислие ни съсипва”. Демокрация, 11. 05. 1993, бр. 107.
 7. „Лъжата е и в нас”. Век 21,  0. 06. 1993, бр. 27.
 8. Аз-буки, 26.05–02. 06.1993, бр. 21
 9. „Самоидентификацията”. Аз-буки, 30. 12.–5. 01. 1993, бр. 1.
 10. „1. Цикълът “Философия” в училище”. Аз-буки, 1–7. 09. 1993, бр. 35.
 11. „2. Холоните на знанието”. Аз-буки, 8–14. 09. 1993, бр. 36.
 12. „3. Технологии на знанието”. Аз-буки, 15–21. 09. 1993, бр. 37.
 13. „4. Учит елят по философия”. Аз-буки, 22. 28. 09. 1993, бр. 38.
 14. „5. Алфата и омегата”. 29. 09.–5. 10, бр. 39.
 15. „Български вариант: Кой убива българина?”. Начало, 28. 10. 1993.
 16. „Български вариант: Невменяемост”. Начало, 14. 10. 1993.
 17. „Стъпалата на автономията”. Аз-буки, 20–26. 10. 1993.
 18. „Български вариант: Ничие място”. Начало, 7. 10. 1993.

„Български вариант: Все същото “неправене””. Начало, 30. 09. 1993

 1. „Български вариант: Плямпането пречи на мисленето”. Начало, 29. 07. 1993.
 2. „Български вариант: “Играта” на нашия политик”. Начало, 22. 07. 1993. „Български вариант: Философията и националното време”. Начало, 10. 07. 1993
 3. „Философското образование и духът на нацията”. Аз-буки, 30. 06–7. 07. 1993, бр. 26.
 4. „Политическите бесове”. Начало, 8. 07. 1993, бр. 27.
 5. „Пътят на толтеките 3.” Аз-буки, 19–25. 05. 1993, бр. 21.
 6. „Пътят на толтеките 2.” Аз-буки, 19–25. 05. 1993, бр. 20.
 7. „Пътят на толтеките 1.”.  Аз-буки, 12–18. 05. 1993, бр. 19.
 8. „Захвърлената България”. Репортер 7, 8. 04. 1993, бр. 14.
 9. „Защо не става България?”. Век 21, 14–20. 04. 1993.
 10. „Сектата на мечоносците”. Репортер 7, 25. 02. 1993, бр. 8.
 11. „Кой уби(ва) СДС?”. Век 21, 20. 02., бр. 7.
 12. „Призраци правят реални поразии”. Репортер 7, 21. 01. 1993, бр. 7.
 13. „Вземете се в ръце!”. Век 21, 01. 1993, бр. 3.

1992

 1. „Глупостта на власт е разрушителна стихия”. Репортер 7, 10. 12. 1992, бр. 49. „Духът на декомунизацията”. Начало, 18. 11. 1992, бр. 22.
 2. „Болката”. Култура, 20. 11. 1992, бр. 47.
 3. „Блокаж!”. Нов ден, 12–19. 11. 1992, бр. 45.
 4. „Декомунизация и рекомунизация”. Век 21, 1992, бр. 46.
 5. „Нечистият дух или декомунизация на духа”. Век 21, 1992, бр. 39.
 6. „Нечиста вълна”. Нов ден, 17–24. 09. 1992, бр. 37.
 7. „Войната срещу всички”. Репортер 7, 17. 09. 1992, бр. 37.
 8. „Нечистата власт”. Век 21, 19–25. 08. 1992.
 9. „Либералният дух и пост комунизмът”. Век 21, 22. 02. 1992, бр. 17.
 10. „Декомунизацията като кампания”. 30. 12.–5. 01. 1992, бр. 52 (88).

1991

 1. „Дрейф надясно”. Век 21, 4–10.12. 1991, бр. 49.
 2. „Умира ли България?”. Нов ден, 5. 12. 1991, бр. 70
 3. „А в Мавритания”. Век 21, 2–8. 10. 1991.
 4. „Свят в червено”. Век 21, 14–20. 08. 1991, бр. 33.
 5. „Сираците на държавата–майка”. Репортер 7, 4. 07. 1991, бр. 27.
 6. „В хаоса и отвъд него”. Аз-буки, 19–26. 06. 1991, бр. 9.
 7. „Преход или акт?”. Век 21, 5. 06. 1991 бр. 23.
 8. „Към Европа или към себе си?”. Репортер 7, 25. 04. 1991.
 9. „Поруганият храм”. Аз-буки, 10-24. 04. 1991, бр. 1.
 10. „Академизъм и философия”. Студентска трибуна, 20. 02. 1991, бр. 11.
 11. „Философският вакуум”. Учителско дело, 13. 02. 1991.
 12. „Тресавището на левите илюзии”. Век 21, 6. 02. 1991.
 13. „Реанимация на „Аз-а“. Култура”. 11. 01. 1991, бр. 2.
 14. „Ще каже ли детето “добър ден, планина”?” Ехо, 9. 01. 1991, бр. 2.

1990

 1. „Великият експеримент”. Век 21` 26. 09. 1990.
 2. „Клиенти на демокрацията”. Култура, 21. 09. 1990.
 3. „Народ или граждани”. Култура, 8. 06. 1990, бр. 23.
 4. „Има ли надежди за философията?” Учителско дело, 30. 05. 1990, бр. 22 (2925).
 5. “Дом за всеки” в бараката за всички.” Ден (?) 21. 04. 1990.
 6. „Време без брегове”. 30. 03. 1990, бр. 35
 7. „Кога ще проумеем?”. Век 21 (?) 16. 03. 1990.
 8. „Изход от парализата”. Студентска трибуна, 28. 02. 1990, бр. 23.
 9. „Меч и скалпел”. Свободен народ, 28. 02. 1990, бр. 4.
 10. „Уроци от едно горещо всекидневие”. Ехо, 14. 02. 1990, бр. 7.
 11. „Разумът срещу живота?” Отечествен фронт, 26. 01. 1990, бр. 13355
 12. „Изстраданата мъдрост”. Народна култура, 19. 01. 1990, бр. 3.
 13. „Жертвоприношението”. Култура, 1. 06. 1990.
 14. „Великият експеримент”. Век 21, 1990.
 15. „Призрак броди из Европа, призракът на… свободата”. Свободен народ, 10. 03. 1990, бр. 16.
 16. „Гражданското общество: Строителство или реанимация”. Учителско дело, 21. 02. 1990, бр. 8 (2911).

1989

 1. “Личният глас”. Поглед, 28.08.1989, бр. 35.
 2. “Маркираното действие”. Учителско дело, 28.09. 1989, бр. 39.
 3. “Аудиторна философия по нашенски”. Учителско дело, 26.10. 1989, бр. 3

1988

 1. “Философите на 20 век”–със закъснение”. Студентска трибуна, 13. 12. 1988
 2. “Философията като отговорност”. Народна култура, 24.06.1988, бр. 26.