Монографии

 1. Светуване. София: Екстрем, Изток-Запад, 2010
  – корица, съдържание, предговор, откъс, линк към Издателство „Изток-Запад”
 2. Формата на човешкия свят. София: Екстрем, Изток-Запад, 2010
  – корица, съдържание, предговор, откъс, линк към Издателство „Изток-Запад”
 3. Философия на относителността. София: Екстрем, УИ „Св. Кл. Охридски”, 2008
  – корица, съдържание, предговор, откъс, линк към електронна книга – български текст www.bgkniga
 4. De-cogito. Отмисляне на измисления свят. София: Ексктрем, 2007.
  – корица, съдържание, предговор, резюме, линк към електронна книга – български текст www.extremepress.hit.bg, www.bgkniga.bg
 5. Богатствата на Бедан. С.: Екстрем, 2005 (Селищна монография).
  – корица, съдържание, предговор, откъс, линк към електронна книга – български текст www.extremepress.hit.bg
 6. Уилиям Блакторн (псевдоним). Японски загадки. С., Екстрем, 2003.
  – корица, съдържание, предговор, откъс, линк към електронна книга – български текст www.extremepress.hit.bg, www.bgkniga.bg
 7. Научното обяснение на света. С.: Екстрем, 2000.
  – корица, съдържание, предговор, резюме, линк към електронна книга – български текст www.extremepress.hit.bg, www.bgkniga.bg
 8. Хаос и ред след комунизма. С.: Университетско Издателство “Св. Кл. Охридски”, 1998.
  – корица, съдържание, предговор, резюме, линк към електронна книга – български текст www.extremepress.hit.bg, www.bgkniga.bg
 9. Граници на науката. С.: Екстрем, Унив. издателство “Св. Кл. Охридски”, 1995.
  – корица, съдържание, предговор, резюме, линк към електронна книга – български текст www.extremepress.hit.bg, www.bgkniga.bg
 10. Лицата на смъртта. С.: Просвета, 1995.
  – корица, съдържание, предговор, резюме, линк към електронна книга Пред лицата на смъртта – български текст www.bgkniga.bg
 11. Смъртен опит. С.: Екстрем, 1994
  – корица, съдържание, предговор, резюме, линк към електронна книга – български текст www.extremepress.hit.bg, www.bgkniga.bg
 12. Феноменът комунизъм. С.: Унив. издателство “Св. Кл. Охридски”, 1994
  – корица, съдържание, предговор, резюме, линк към електронна книга – български текст www.extremepress.hit.bg, www.bgkniga.bg
 13. Философският текст. С.: Просвета, 1993
  – корица, съдържание, предговор, резюме, линк към електронна книга – български текст www.extremepress.hit.bg, www.bgkniga.bg
 14. Рационалност и биология. С.: Унив. изд-во “Кл. Охридски”, 1991
  – корица, съдържание, предговор, резюме, линк към електронна книга – български текст www.extremepress.hit.bg, www.bgkniga.bg