ТЕОРИИ ОТВЪД ДЕЛЕНИЕТО ПРИРОДА-КУЛТУРА

15 април, 2018 | Публикувано в: Философия | Автор: Сергей Герджиков
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars


125 ГОДИНИ УНИВЕРСИТЕТСКА ФИЛОСОФИЯ

25-28.10. 2017

ТЕОРИИ ОТВЪД ДЕЛЕНИЕТО ПРИРОДА-КУЛТУРА

РезюмеГерджиков, Теории отвъд делението природа-култура

В статията се аргументира, че формалната структура на някои теории (и на всички чисти от спекулация теории) не реферира „същност“, и не прави разлика между „сфери на реалността“, а подрежда данни чрез релации.

Човешките общества и културите, създавани от тях, в своите формални структури са отвъд дихотомии като „материално-духовно“ и „природа-култура“. Група теории за структури и динамики на големи множества единици, които се структурират и разпадат: неравновесна динамика, популационна динамика, културна динамика, историческа динамика, са отвъд делението „материално-духовно“ и „природа-култура“. Може да се покаже, че те разработват сходни структури и могат да се преобразуват свободно и преминават една в друга без да се поставят метафизически въпроси за „онтологични същности“ и „нива на реалността“. Така се постигат научни обяснения, които избягват проблемите на „редукционизма“ и вчастност проблемите на познанието на човека в „биологичната“ и „културната“ антропология.

Такъв тип теоретизиране преодолява и делението science–humanities и отваря пътя към единна картина на човешките форми на социален живот в тяхната реална пространство-времева наличност.

В доклада се разработват конкретни примери за теоретични модели в това направление, приложими в дискусионните сфери на „археологическите данни, факти и обяснения“.

Ключови думи: наука, sciences, humanities, природа, култура, антропология, археология, история

Коментирайте