Списък на четени курсове

16 юни, 2012 | Публикувано в: Преподаване | Автор: Сергей Герджиков
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)


ЛЕКЦИОННИ КУРСОВЕ

Проф. дфн Сергей Герджиков

ФИЛОСОФИЯ НА НАУКАТА II

Бакалавърска степен „ФИЛОСОФИЯ”, Задължителен курс – от 2002

ФИЛОСОФИЯ НА КУЛТУРАТА

(Увод в съвременните изследвания на културите)

Бакалавърска степен „ФИЛОСОФИЯ”, СИД – от 2014

СВЯТ, ЕЗИЦИ, ОНТОЛОГИИ

Бакалавърска степен „ФИЛОСОФИЯ”, СИД – от 2012

ФИЛОСОФИЯ НА НАУКАТА

Бакалавърска степен „ФИЛОСОФИЯ”, Задължителен курс – от 1996 ДО 2002

ФИЛОСОФИЯ НА ЕЗИКА

Бакалавърска степен „ФИЛОСОФИЯ”, СИД – от 2002 ДО 2012

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЛИСОФСКИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

Бакалавърска степен „ФИЛОСОФИЯ”. За учителския профил – от 2004

ЕЗИКОВА ОТНОСИТЕЛНОСТ

Магистърска програма „Философия на езика и съзнанието” – от 2008

АНАЛИЗ НА ЕЗИКА И СЪЗНАНИЕТО

Магистърска програма „Философия на езика и съзнанието” – от 2002 до 2008

ЕЗИКОВА И КУЛТУРНА ОТНОСИТЕЛНОСТ

Магистърска програма „Философия и реторика” – 2009

ЕЗИКОВИ И КУЛТУРНИ ОТНОСИТЕЛНОСТИ

Докторантско училище във Философския факултет – от 2008

НАГАРДЖУНА И ДЗЕН – ФИЛОСОФИИ НА ОТНОСИТЕЛНОСТТА

Бакалавърска степен „ФИЛОСОФИЯ”, спецкурс – 2008

ГРАНИЦИ НА ЕЗИКА И ДЗЕН

Бакалавърска степен „ФИЛОСОФИЯ”, спецкурс – от 2006

Магистърска степен „Философия на съзнанието и езика” – от 2006

ЕЗИК И СВЯТ В ДЗЕН-БУДИЗМА

Бакалавърска степен „ФИЛОСОФИЯ”, спецкурс – от 2002

ГРАНИЦИ НА НАУКАТА, спецкурс – 1996, 1997

ЕЗИК, РЕАЛНО И ВИРТУАЛНО, спецкурс – 2001, 2003

СЛАБОСТТА НА ФИЛОСОФИЯТА, спецкурс – 1997, 1998

ВИЗИЯТА НА ДОН ХУАН ПО КАСТАНЕДА, спецкурс – 1995 – 1996

ОСНОВНИ КУРСОВЕ ПО ФИЛОСОФИЯ

Философски факултет – спец. Социология – 1996

Биологически факултет – от 1994 до 1990

Юридически факултет – 1991

Английска филология – 1990

Геолого-географски факултет – 1984

Факултет по детска и начална педагогика – 1996

 

ЛЕКЦИИ В ЧУЖБИНА

ZEN AND EUROPEAN CULTURE

Tokay University, Tokyo, JAPAN – 2004

HUMAN SITUATION – WEST AND EAST

Ryukoku University, Kyoto, JAPAN – 2002

 

 

 

 

 

Коментирайте