СПЕКУЛАЦИЯ И ЕНТРОПИЯ ВЪВ ФИЛОСОФИЯТА И В НАУКАТА

15 април, 2018 | Публикувано в: Философия | Автор: Сергей Герджиков
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 3,00 out of 5)


Юбилейна конференция „ПЪТИЩА НА ПОЗНАНИЕТО“

Проф. Анета Карагеоргиева на 60 години

04.11. 2017

Проф. дфн Сергей Герджиков

СПЕКУЛАЦИЯ И ЕНТРОПИЯ

ВЪВ ФИЛОСОФИЯТА И В НАУКАТА

Резюме

Тезата на статията е:

Спекулацията във философията неизбежно води до размножаване на позиции: дефиниции, предпоставки и следствия. Това е нарастване на ентропията, защото разпръсва информацията на неограничен и непредвидим брой различни, а някои несъотнесени дискурси. Тази ентропия може да се редуцира с приемането на координатна система: споделени дефиниции и предпоставки по определена тема.

Под „спекулация“ тук се разбира: чиста понятийна конструкция във философията или теоретизиране без релевантни данни в науката. Под „ентропия“ тук се разбира: дефицит на определеност или информация.

Ключови думи: спекулация, ентропия, философия, наука, квалии

Коментирайте