1991 – Рационалност и биология

20 юни, 2012 | Публикувано в: Книги | Автор: Сергей Герджиков
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars


Не виждам окото, с което гледам – то е чрез самата зримост на света. Не мога да се взра в себе си така, както се взирам в света – аз съм чрез това взиране. Но виждам окото си в огледалото и мога да наблюдавам структурата му с микроскоп.

Виждам го като свръх-апарат, предназначен за виждане. Това са очевидности, в които намираме живото два пъти – изначално като жизнен свят, и втори път – като осъзнаван обект.

Животът се представя като неразчленен преживяван смисъл и осветен от него, но зададен отвън ред, на спонтанен поток и природна или сътворена форма, очертана от подредени значещи единици – текст.

Коментирайте