Публикации на Сергей Герджиков

3 август, 2014 | Публикувано в: About me | Автор: Сергей Герджиков
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars


(към април 2018)

Проф., дфн Сергей Стоилов Герджиков

ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

Светуване. София: Екстрем, Изток-Запад, 2010

Формата на човешкия свят. София: Екстрем, Изток-Запад, 2010

Философия на относителността. София: Екстрем, УИ „Св. Кл. Охридски”, 2008.

De-cogito. Отмисляне на измисления свят. София: Екстрем, 2007

Богатствата на Бедан. С.: Екстрем, 2005 (Селищна монография).

Японски загадки. С., Екстрем, 2003

Научното обяснение на света. С.: Екстрем, 2000

Хаос и ред след комунизма. С.: УИ “Св. Кл. Охридски”, 1998

Граници на науката. С.: Екстрем, УИ “Св. Кл. Охридски”, 1995

Лицата на смъртта. С.: Просвета, 1995

Смъртен опит. С.: Екстрем, 1994

Феноменът комунизъм. С.: УИ “Св. Кл. Охридски”, 1994

Философският текст. С.: Просвета, 1993

Рационалност и биология. С.: УИ “Кл. Охридски”, 1991

Учебници и учебни помагала:

Философия за 9. клас. София: Екстрем, 2018. Печатно и електронно издание

Философия за 9. клас. Учебна тетрадка, София: Екстрем, 2018. В съавторство с Я. Рашева-Мерджанова. Печатно и електронно издание

Философия за 8. клас. София: Екстрем, 2017. Печатно и електронно издание

Философия за 8. клас. Учебна тетрадка, София: Екстрем, 2017. Печатно и електронно издание

Философия за 11 клас. Мултимедия. София: Екстрем, 2006. www.extremepress.net

Свят и личност за 12. клас. Учебник. София: Екстрем, 2005.

Свят и личност за 12. клас. Учебна тетрадка. София: Екстрем, 2005.

Етика и право за 10. клас. Даниела Добрева, съавт. Учебна тетрадка. С.: Екстрем, 2001.

Етика и право за 10. клас. Даниела Добрева, съавт. С.: Екстрем, 2001.

Книга за учителя по философия. Яна Мерджанова, съавт. С.: Екстрем, 2001.

Философия за 11. клас. Яна Мерджанова, съавт. Учебна тетрадка. С.: Екстрем, 2001.

Философия за 11. клас. Яна Мерджанова, съавт. С.: Екстрем, 2000

Философия на науката. Антология. Сергей Герджиков, Константин Янакиев (ред., съст.). С.: Лик, 1999.

Философия за 11и 12 клас. Гергана Драгиева, съавт. С. Гея Либрис, 1997.

Философия за 11 клас. С.: Екстрем, 1996.

Кратка философия. Учебник за средните училища. С.: Екстрем, 1995.

Философия за професионалните училища. С.: Екстрем, 1994.

Философия прима. Текстове и задачи. С.: Екстрем, 1994.

Философия за 11 клас. С.: Просвета, 1992.

Пътеписи:

Алпийски дневник. ИК Хермес, 2014, книга – 400 страници.

„Салса от Мексико”. Съвременник, 2014.

„Вратцата – катерене към рая”. ГЕО, №, 2009.

“Щрихи от японския живот”. Огледалото, бр. 11, 2004.

Японски дневник. София: Екстрем, 2003.

“Щрихи от японския живот”. Сократ. Бр. 1, 2003, 25–26.

Студии:

„Научното изследване като релационно подреждане“. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Сергей Герджиков. УИ „Св. Кл. Охридски“, 2017, с. 11–58.

„Египетската следа в Западната култура“. Съвременник, 2010, 2, с. 351–382.

„Светуване”. Съвременник, бр. 4, 2007, 390–414.

„Философия на езика. За относителността на културата и езика”. Съвременник, бр. 3, 2006, 438–472.

“Свобода от Его”.Съвременник, бр.4, 2005, 477–509.

“Културна относителност и кроскултурен опит”. Годишник на Софийски Университет, Книга–Философия, 2005.

“Смъртен опит”. Съвременник, 2004, бр. 4, 435–461.

“За формата на японския ум”. Съвременник, 2004, бр. 3, 419–450.

“За числата и думите в науката”. Годишник на СУ “Кл. Охридски, Философски факултет. Книга–Философия, ”, том 88, 1995, 5–40. С.: Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 1999.

“Посткомунизъм и политически нагласи в България през 1993 г.”–Институт за маркетинг и сондажи MBMD. С., 1994.

“Феноменът комунизъм”. Съвременник, 4/ 1991, 418–434.

“Диагноза блокаж”. Годишник на СУ “Кл. Охридски”, том 83. Философски факултет. Книга–Философия, 5–35. С.: Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”.

“Личностна практическа рационалност”. Годишник на СУ “Кл. Охридски”. Философски факултет, Книга–Философия. Том 80/81, 145–174. . С.: Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 1992.

“Животът като проблем на философията и на емпиричната наука”. Годишник на СУ “Кл. Охридски”. Философски факултет. Книга–Философия. Том 77, 1984, 50–78. С.: Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 1988.

“Редукционизмът и логиката на биологичното познание”. Годишник на СУ “Кл. Охридски”, Книга–Философия, том 74, 1981, 266–292. Философски факултет. Книга–Философия. С.: Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 1985.

Статии на български:

„Неразбираемото“. Обяснение и разбиране. УИ „Св. Кл. Охридски. София: 2016, 61–76.

 

„Порочните кръгове“ (За сегашното равнище на философското образование)”. Философски алтернативи, № 2, 2015, 156–165

„Проект за изкуствен интелект – биологични ограничения”. Еволюция на йерархични системи, 2013

„Виждането – синтез на зрим свят”. Философски алтернативи, № 4, 2012, 37–51

„Богатствата на Бедан”. ГЕО, Август 2011, 80–92. Текст и фотография

„Египетската следа”. ГЕО, Май 2009. Текст и фотография

„Относителността след „формите на живот” във Философски изследвания”. Международна конференция „Витгенщайн и аналитичната философия”. 4.10. 2008. Софийски Университет. Предстои да излезе.

„Субект–обектната опозиция и нейното разтваряне”. Конференция „Съзнание”, 20.06 2008. Предстои да излезе.

„Ум, проумяване и мислене”. Philosophia Prima 1. Съвременни митове и философстване. Философски факултет, катедра Философия. София: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2007, № 1, 111–126.

„Относителността на понятията и Феноменологията на Хегел”. Philosophia Prima, 2007. Двеста години Феноменология на духа. София, СУ, 14.12. 2006.

“Българската форма”. Философски семинари. Гьолечица–20 години. ИК “Минерва”, 2004, с. 67–79.

“За формата на японския ум”. Сборник от Конференция по Японистика (28.06.2003).

“Фрагменти от източното разбиране на границата на езика”. Философия, 5-6/2000, 83–87

“XX световен конгрес по Философия–Бостън, 1998”. Философски алтернативи, 6/1998, 19–23).

“Форма на света и форма на науката”. Философски алтернативи, VII, 1/1998, 52–61.

“Научната рационалност като жива форма”. Философски алтернативи, VI, 1/1997. 19–22.

“Перцептивно време”. Философски алтернативи, V, 4/1996, 63–70.

“Артефактът число”. Философски алтернативи, V, 2/1996, 11–23.

“Научният текст като артефакт”. Философия, V, 2/1996, 14–17.

“Слабостта на философията”. Философия, IV, 5/1995, 19–25.

“Онирология”. Философски алтернативи, IV, 2/1995, 83–93.

“Граничното и философията”. Философия, III, 3/1994, 3–6.

“Предсмъртният опит”. Философски алтернативи, III, 2/1994, 62–72.

“Политическите нагласи в България през 1993.”. Социологически проблеми, XXVI, 2/1994, 24–30.

“Цикълът ‘Философия’ в училище”. Философия, III, 1/1994, 56–57.

“За единството на живота”. Социологически проблеми, XXVI, 1/1994, 142–143.

“Бардо Тодол или Тибетската книга на мъртвите”. Съвременник, XXI, 3/1993, 344–350.

„Философия за 11 клас”. Стратегии на образованието, I, 4/1993, 13–18.

“На предела между световете”. Философия, II, 6/ 1993, 30–34.

“Технология на свободата”. Философски алтернативи, XLVII, 1/1991, 3–14.

“Срещата на българския студент с философията”. Философска мисъл, XLV, 3/1989, 8–15.

“Личното рационално действие”. Социологически проблеми, XXI, 1/1989, 82–94.

“Логика, практика и научна рационалност”. Философска мисъл, XLIV, 2/1988, 54–61.

“Биологична теория и теоретична биология”. Философска мисъл, XLIII, 7/1987, 41–47.

“Природа, култура и човешка цялостност”. Проблеми на културата. X, 2/1987, 74–86.

Живот и научна рационалност. Дисертация за получаване на научната степен “Кандидат на философските науки”. С.: СУ “Кл. Охридски”, 1986 (Автореферат).

“Матричен модел на научното обяснение”. Философска мисъл, XLI, 10/1985, 90–100.

“Формиране на естетическата култура и труда”. Естетическата култура на децата и юношите. Известия на НИИ по културата при КК и БАН, XI, 2/1985, 62–78. С.: 1985.

“Биологични обяснения и телеология”. Философска мисъл, XXXIX, 11/1983, 9–22.

“Възможности за интензификация на образованието през призмата на функционален модел на образователната система”. Интензификация на образованието. С., 1982, 87–89.

“Методологически проблеми на изследването”. Асамблеята “Знаме на мира” и перспективите в образованието. Кюстендил, 1982, 12–16.

Преводи и редакции:

Накамура, Хаджиме. „Китайският начин на мислене”. От книгата: Ways of Thinking of Eastern Peopples. Съвременник, 3, 2014.

Дзен-майстори. Япония. Антология. Съставителство, превод. Университетско Издателство „Св. Климент Охридски”, 2014, 500 с.

Дзен-майстори. Китай. Антология. Съставителство, превод. Университетско Издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, 600 с.

„Дзен-майстори, 2 част”. Съвременник, 2009, бр. 2, 2009.

„Дзен майстори. Първият патриарх на Чан будизма”. Превод, редакция. Съвременник, бр. 3, 2007, 333–354.

Нагарджуна – Философия на Средния път – философска редакция. София, Екстрем, УИ „Св. Кл. Охридски”, 2008.

Учението на Буда. Редакция на превод. BUKKYŌ DENDŌ KYŌKAI (Society for the Promotion of Buddhism). София, 2009

Джуандзъ – превод, философска редакция. София, Екстрем, УИ „Св. Кл. Охридски”, 2008.

Articles in English

“Virtual Relativity”. Journal of Modern Education Review, 2013. (Accepted for publication)

Serghey Gherdjikov. “Virtual and real relativity”. Sofia Philosophical Review. Vol. 3, № 2, 2010, 81-102.

Serghey Gherdjikov. “Virtual and real relativity”. Section Ontology. XXII World Congress of philosophy, Seul 2008.

“Re-thinking by Global Relativity”. XXII World Congress of Philosophy, Seul, 30.07-15.08.2008.

  1. S. S. Gherdjikov. Bilimin Sinirlari. Kaygi Dergisi Deneme saylari: Sayi (Limits of Science?) Turkish. http://www.uludag.edu.tr.

Serghei Stoilov Gerdzikov. Chapter I. “Communism and its Implosion in Eastern Europe”. Plamen Makariev, A. Blasko, A. Davidov (eds.) Creating Democratic Societies: Values and Norms. Bulgarian Philosophical Studies, II. Washington D.C.: The Council for Research in Values and Philosophy, 1999, 27–40.

Serghey Gherdjikov. “Limits of Science”. XX-the World Congress of Philosophy. Boston, 10-16.08. 1998.

Serghey Gherdjikov. “The Limits of the Numerical Description”. Memory, History and Critique. European Identity at the Millennium Proceedings of the Fifth Conference of the International Society for the Study of European Ideas, at the University for Humanist Studies, The Netherlands, August 19–24 1996 [CDROM]. Eds. Frank Brinknuis & Sasha Talmore. ISSEI/ University for Humanist Studies, Utrecht. MIT Press, 1997. CD ROM.

Serguey Gherdjikov. “Non-balanced Dynamics of Post-communism”. Resurrecting the Phoenix. Proceedings from the Conference on Civil Society in the South-Eastern Philosophy. 25/27.04. 1996. Ethical and Philosophical Perspectives. Sofia: AUB, Sofia University, Rochester Institute of Technology, 1997. 143–153.

Serghey Gherdjikov. “The Shock of Postcommunism”. “Five Years later. Civil Society and Transition”. Prague, 28–30. 10. 1994.

Serghey Gherdjikov. “The unhealthy waves of Postcommunism”. Published: – Bulgarian quarterly. Autumn/winter 1992.

Доклади на конференции:

Articles at Conferences:

„История и динамика – динамични обяснителни модели в историята“. Конференция 25 години специалност Философия във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий, 13-14.04. 2018, Велико Търново.ПУБЛИКАЦИИ до април 2018 ПУБЛИКАЦИИ до април 2018

„Спекулацията във философията и в науката“. Конференция Пътища на познанието, 2017, посветена на 60-годишнината на проф. А. Карагеоргиева.

„Теории отвъд делението „Природа-култура“. Конференция: „125 години университетска философия“, 2017.

„Динамични патерни в историята“. Конференция „Език и познание“, 12- 13.03.2016 2016.

„Проблеми на приетите от МОН нови програми за общообразователна подготовка по философия“. В съавт. С Н. Николова. Конференция „Проблеми и перспективи на философското образование в България” 19 – 24 септември 2016, ТД „Китен”

„Науката като подреждане”. Конференция Наука и жизнен свят, 4 юни 2016

„Динамични модели в историята”. Конференция Език и познание, 12.03.2016

„За естествената интелигентност”. Конференция Съзнанието 3, 29 януари 2015 г.

„Опитът за „времето”. Конференция Философия на времето, 13.06.2014

„Проект „Неокортекс и естествена интелигентност“. Конференция Съзнанието 2, 2014

„Неразбираемото”. Конференция Обяснение и разбиране, 2013

„Проект за изкуствен интелект – биологични ограничения”. Кръгла маса: Еволюция на йерархични системи, 2013

„Научни проекти и утопии”. Семинар на Института по молекулярна биология, БАН, 2013. Доклад с презентация

Serghey Gherdjikov. “Virtual and Real relativity”. XXIII World Congress of Philosophy, Athens. Philosophy as Inquire and Way of Life. 4 – 10.08. 2013. Article accepted

Формата на човешкия свят, 2010 и Светуване, 2010”. Представяне на последните две книги. Изследователски семинар на катедра Философия, 2011. Софийски университет, Философски факултет, 2011

„Относителността след „формите на живот” във Философски изследвания”. Международна конференция Витгенщайн и аналитичната философия. Софийски Университет, 4.10. 2008.

„Субект–обектната опозиция и нейното разтваряне”. Конференция Съзнанието, СУ, зала 1, 20.06. 2008

Serghey Gherdjikov. „Re-thinking by Global Relativity”. XXII World Congress of Philosophy, Seul, July 30 – August 5, 2008. Section: Philosophy of Culture. Proceedings of the XXII World Congress of Philosophy, vol. 17, 2008

Serghey Gherdjikov. “Virtual and Real Relativity”. XXII World Congress of Philosophy, Seul, July 30 – August 5, 2008. Rethinking Philosophy Today. Section: Ontology. Proceedings of the XXII World Congress of Philosophy, vol. 17, 2008, pages 5 –63.

„Относителността на понятията във Феноменология на духа”. Конференция „200 години от Феноменология на духа”. СУ, 14.12. 2006. Публикувано във Философия Прима, 2007.

„За формата на японския ум”. Конференция по Японистика. СУ, Институт за Източни култури. 28.06. 2003, Публикувано в сборник.

Prof. Serghey Stoilov Gherdjikov, Sofia University. “Human Situation, East & West”. Ryukoku University, Kyoto, Japan, 2002

“За формата и потока на българския живот”. Семинар на ФФ в Гьолечица, май, 2000. Публикуван в сборника: Философски семинари. Гьолечица – 20 години. ИК “Минерва” С., 2004.

“Формата на живото тяло” Човешката форма и място”. Семинар на ФФ в Гьолечица, септември 1999

Serghey Gherdjikov. “The Limits of Science”. Section: Philosophy of Science. XX-th World Congress of Philosophy. Paideia. Boston, August, 1998.  http://www.bu.edu/wcp/Papers/Scie/ScieGher.htm

Serghey Gherdjikov. “Western Logos & Eastern Unspeakable”. Workshop: Self-image and popular narrative on science. ISSEI conference Haifa, 1998

„Западният логос и източното неизказуемо”. Конференция, СУ, 1998

„Гражданското общество – ментална еволюция”. Конференция Гражданското общество. СУ, 1997

Serghey Gherdjikov. “Notions in Popper’s Open Society”. Open Society (Popper’s seminar). CEU, Budapest, 1996

Serghey Gherdjikov. “The Limits of the Numerical Description”. ISSEI Conference, Utreht, Netherlands, 1996. Published: Memory, History and Critique. European Identity at the Millennium Proceedings of the Fifth Conference of the International Society for the Study of European Ideas, at the University for Humanist Studies, The Netherlands, August 19–24 1996 [CDROM]. Eds. Frank Brinknuis & Sasha Talmore. ISSEI/ University for Humanist Studies, Utrecht. MIT Press, 1997. CD ROM.

Serghey Gherdjikov. “Non-balanced Dynamics of Post-Communist Society”. Second International Conference on Philosophy. American University in Bulgaria, April 25–27, 1996. Published: Resurrecting the Phoenix. Proceedings from the Conference on Civil Society in the South-Eastern Philosophy. September, 1996. Ethical and Philosophical Perspectives. Sofia: AUB, Sofia University, Rochester Institute of Technology, 1997. 143–153.

Serghey Gherdjikov. “Posttotalitarian Mentality”. International Conference. “Contemporary European Philosophy. Traditions and Innovations. Blagoevgrad, 29. 09–1. 10. 1994.

Serguey Gherdjikov. “Non-balanced Dynamics of Post-communism”. Serghey Gherdjikov. “The Shock of Postcommunism”. “Five Years later. Civil Society and Transition”. Prague, 28–30. 10. 1994.

Serghey Gherdjikov. “New Models of Civic Society in Europe”. III-th. Helsinki Citizen’s Assembly. Ankara, 1993.

Serghey Gherdjikov. “Decomunisation and Recomunisation”. International Conference “Decomunisation”. Sofia 1993.

Serghey Gherdjikov. “The unhealthy waves of Postcommunism”. Dubrovnic Seminar, Dubrovnik, 1991. Published: – Bulgarian quarterly. Autumn/winter 1992.

Serghey Gherdjikov. “The Great Experiment”. Dubrovnic seminar: „The political Technology of Reforms in Central and East Europe„, Dubrovnik, 1990.

  1. Gerdjikov. “A Matrix Model of the Scientific Explanation”. International Congress Logic and Methodology of Science”. Moscow 1987. Article, vol. 6.

Публицистика:

Повече от 100 публицистични и популярни статии, някои от които са:

2014

„Майсторът и законът”. За романа на Владимир Зарев „Законът”. Литературен вестник, бр. 11, 19-25.03, 2014

2012

„Какво е да си непотребен”. По повод романите „Плячка” и „Непотребния” и книгата с интерпретации за тях „Балканските пътища и бродове на Георги Гроздев. Литературен вестник, 2-8.05.2012

2010

„Член 5 бие параграф 22”. Класа, 2010

2009

Предаване на телевизия VTV „Силата на духа”

Предаване на БНТ: „Преди всички”, Ирина Недева.

Интервю за сп. „Ключ”, Смолян.

„Бедан – има ли бъдеще”, 2009.

Интервю за „Българска наука”, 2009

 

2008

„Кой уби(ва) българската наука? Кеш, 18, 10.10. 2008

Предаване на Нова Телевизия. „Часът на Милен Цветков”.

 

2007

„Защо мълчат професорите?”. Класа, 2007, 16. 10.

„Равнодушие към знанието – нова култура? АзБуки, бр. 41, 10–16. 10.

„Като си умен, докажи го”. Класа, 2007, 4.10.

„Член 5 надмина параграф 22”. Класа, 2007, 09,

„Без граници” – „Лабиринти на познанието”. Национално радио, програма „Христо Ботев4, 12. 09. 2007.

 

2006

„Кръв за боговете”. Огледалото, 2006.

 

2005

“Майсторът и страхът”. Култура, бр. 10, 18.03.1005.

“Свобода от Его”. Огледалото, бр. 3, 2005.

“Какво знае странникът”. Огледалото, бр. 3, 2005.

“Приключението на живота”. Огледалото, бр. 2, 2005, 37–43.

“Светът има човешка форма” (интервю). Сократ, 24–25

“Какво става в училището?”. АзБуки, бр. 4, 01. 02. 2005.

 

2004

“Щрихи от японския живот”. Огледалото, бр. 12, 2004, 25–29

„Светът има човешка форма” – интервю. Сократ, 2004, 3. 24–26.

„Щрихи от японския живот”. Сократ, 2003, 111 25 – 26.

 

1999

„Покажи среден пръст и ставаш Сократ”. 24 часа, 18. 03. 1999.

 

1994

„Български вариант: Националният имидж”. Начало, 1994.

„Български вариант: Разпадане–2”. Начало, 2. 06. 1994.

„Български вариант: Последният влак”. Начало, 16. 06. 1994.

„Български вариант: Разпадане–3”. Начало, 9. 06. 1994

„Български вариант: Апатията”. Начало, 19. 05. 1994.

„Гетсимания и Голгота”. Репортер 7, 29. 04. 1994.

„Български вариант: Богът”. Начало, 21. 04. 1994.

„Български вариант: Вопъл”. Начало, 07. 04. 1994.

„Български вариант: Къде свършва Европа?”. Начало, 07. 04. 1994.

„Български вариант: Хаосът–III”. Начало, 24. 03. 1994.

„Български вариант: Къде свършва Европа?” Начало, 10. 03. 1994.

„Български вариант: Хаосът–II”. Начало, 17. 03. 1994.

„Български вариант: Хаосът–I”. Начало, 10. 03. 1994.

„Български вариант: Разпадане–1”. Начало, 10. 03. 1994.

„Български вариант: Нашенското величаене”. Начало, 07. 02. 1994.

 

1993

„Български вариант: Държава или земя?”. Начало, 16. 12. 1993.

„Български вариант: Природа и история”. Начало, 2. 12. 1993.

„Български вариант: Екзотични политически форми”. Начало, 2. 12. 1993.

„България търси своя обществен модел”. Денят, 23. 12. 1993.

„Български вариант: Феноменът “българска песен””. Начало, 16. 12. 1993.

„Лявото безсмислие ни съсипва”. Демокрация, 11. 05. 1993, бр. 107.

„Лъжата е и в нас”. Век 21,  0. 06. 1993, бр. 27.

Аз-буки, 26.05–02. 06.1993, бр. 21

„Самоидентификацията”. Аз-буки, 30. 12.–5. 01. 1993, бр. 1.

„1. Цикълът “Философия” в училище”. Аз-буки, 1–7. 09. 1993, бр. 35.

„2. Холоните на знанието”. Аз-буки, 8–14. 09. 1993, бр. 36.

„3. Технологии на знанието”. Аз-буки, 15–21. 09. 1993, бр. 37.

„4. Учит елят по философия”. Аз-буки, 22. 28. 09. 1993, бр. 38.

„5. Алфата и омегата”. 29. 09.–5. 10, бр. 39.

„Български вариант: Кой убива българина?”. Начало, 28. 10. 1993.

„Български вариант: Невменяемост”. Начало, 14. 10. 1993.

„Стъпалата на автономията”. Аз-буки, 20–26. 10. 1993.

„Български вариант: Ничие място”. Начало, 7. 10. 1993.

„Български вариант: Все същото “неправене””. Начало, 30. 09. 1993

„Български вариант: Плямпането пречи на мисленето”. Начало, 29. 07. 1993.

„Български вариант: “Играта” на нашия политик”. Начало, 22. 07. 1993. „Български вариант: Философията и националното време”. Начало, 10. 07. 1993

„Философското образование и духът на нацията”. Аз-буки, 30. 06–7. 07. 1993, бр. 26.

„Политическите бесове”. Начало, 8. 07. 1993, бр. 27.

„Пътят на толтеките 3.” Аз-буки, 19–25. 05. 1993, бр. 21.

„Пътят на толтеките 2.” Аз-буки, 19–25. 05. 1993, бр. 20.

„Пътят на толтеките 1.”.  Аз-буки, 12–18. 05. 1993, бр. 19.

„Захвърлената България”. Репортер 7, 8. 04. 1993, бр. 14.

„Защо не става България?”. Век 21, 14–20. 04. 1993.

„Сектата на мечоносците”. Репортер 7, 25. 02. 1993, бр. 8.

„Кой уби(ва) СДС?”. Век 21, 20. 02., бр. 7.

„Призраци правят реални поразии”. Репортер 7, 21. 01. 1993, бр. 7.

„Вземете се в ръце!”. Век 21, 01. 1993, бр. 3.

 

1992

„Глупостта на власт е разрушителна стихия”. Репортер 7, 10. 12. 1992, бр. 49. „Духът на декомунизацията”. Начало, 18. 11. 1992, бр. 22.

„Болката”. Култура, 20. 11. 1992, бр. 47.

„Блокаж!”. Нов ден, 12–19. 11. 1992, бр. 45.

„Декомунизация и рекомунизация”. Век 21, 1992, бр. 46.

„Нечистият дух или декомунизация на духа”. Век 21, 1992, бр. 39.

„Нечиста вълна”. Нов ден, 17–24. 09. 1992, бр. 37.

„Войната срещу всички”. Репортер 7, 17. 09. 1992, бр. 37.

„Нечистата власт”. Век 21, 19–25. 08. 1992.

„Либералният дух и пост комунизмът”. Век 21, 22. 02. 1992, бр. 17.

„Декомунизацията като кампания”. 30. 12.–5. 01. 1992, бр. 52 (88).

 

1991

„Дрейф надясно”. Век 21, 4–10.12. 1991, бр. 49.

„Умира ли България?”. Нов ден, 5. 12. 1991, бр. 70

„А в Мавритания”. Век 21, 2–8. 10. 1991.

„Свят в червено”. Век 21, 14–20. 08. 1991, бр. 33.

„Сираците на държавата–майка”. Репортер 7, 4. 07. 1991, бр. 27.

„В хаоса и отвъд него”. Аз-буки, 19–26. 06. 1991, бр. 9.

„Преход или акт?”. Век 21, 5. 06. 1991 бр. 23.

„Към Европа или към себе си?”. Репортер 7, 25. 04. 1991.

„Поруганият храм”. Аз-буки, 10-24. 04. 1991, бр. 1.

„Академизъм и философия”. Студентска трибуна, 20. 02. 1991, бр. 11.

„Философският вакуум”. Учителско дело, 13. 02. 1991.

„Тресавището на левите илюзии”. Век 21, 6. 02. 1991.

„Реанимация на „Аз-а“. Култура”. 11. 01. 1991, бр. 2.

„Ще каже ли детето “добър ден, планина”?” Ехо, 9. 01. 1991, бр. 2.

 

1990

„Великият експеримент”. Век 21` 26. 09. 1990.

„Клиенти на демокрацията”. Култура, 21. 09. 1990.

„Народ или граждани”. Култура, 8. 06. 1990, бр. 23.

„Има ли надежди за философията?” Учителско дело, 30. 05. 1990, бр. 22 (2925).

“Дом за всеки” в бараката за всички.” Ден (?) 21. 04. 1990.

„Време без брегове”. 30. 03. 1990, бр. 35

„Кога ще проумеем?”. Век 21 (?) 16. 03. 1990.

„Изход от парализата”. Студентска трибуна, 28. 02. 1990, бр. 23.

„Меч и скалпел”. Свободен народ, 28. 02. 1990, бр. 4.

„Уроци от едно горещо всекидневие”. Ехо, 14. 02. 1990, бр. 7.

„Разумът срещу живота?” Отечествен фронт, 26. 01. 1990, бр. 13355

„Изстраданата мъдрост”. Народна култура, 19. 01. 1990, бр. 3.

„Жертвоприношението”. Култура, 1. 06. 1990.

„Великият експеримент”. Век 21, 1990.

„Призрак броди из Европа, призракът на… свободата”. Свободен народ, 10. 03. 1990, бр. 16.

„Гражданското общество: Строителство или реанимация”. Учителско дело, 21. 02. 1990, бр. 8 (2911).

 

1989

“Личният глас”. Поглед, 28.08.1989, бр. 35.

“Маркираното действие”. Учителско дело, 28.09. 1989, бр. 39.

“Аудиторна философия по нашенски”. Учителско дело, 26.10. 1989, бр. 3

 

1988

“Философите на 20 век”–със закъснение”. Студентска трибуна, 13. 12. 1988

“Философията като отговорност”. Народна култура, 24.06.1988, бр. 26.

 

Доклади на конференции&

Articles at Conferences:

2014

„Опитът за „времето”. Конференция Философия на времето, 2014

„Неокортекс и биологична интелигентност”. Конференция Съзнание, 2014

2013

„Неразбираемото”. Конференция Обяснение и разбиране, 2013

„Проект за изкуствен интелект – биологични ограничения”. Кръгла маса: Еволюция на йерархични системи, 2013

„Научни проекти и утопии”. Семинар на Института по молекулярна биология, БАН, 2013. Доклад с презентация

Serghey Gherdjikov. “Virtual and Real relativity”. XXIII World Congress of Philosophy, Athens. Philosophy as Inquire and Way of Life. 4 – 10.08. 2013. Article accepted

2011

Формата на човешкия свят, 2010 и Светуване, 2010”

Представяне на последните две книги

Изследователски семинар на катедра Философия, 2011

Софийски университет, Философски факултет, 2011

2008

„Относителността след „формите на живот” във Философски изследвания”. Международна конференция Витгенщайн и аналитичната философия. Софийски Университет, 4.10. 2008..

„Субект–обектната опозиция и нейното разтваряне”. Конференция Съзнанието, СУ, зала 1, 20.06. 2008

Serghey Gherdjikov. „Re-thinking by Global Relativity”. XXII World Congress of Philosophy, Seul, July 30 – August 5, 2008. Section: Philosophy of Culture. Proceedings of the XXII World Congress of Philosophy, vol. 17, 2008

Serghey Gherdjikov. “Virtual and Real Relativity”. XXII World Congress of Philosophy, Seul, July 30 – August 5, 2008. Rethinking Philosophy Today. Section: Ontology. Proceedings of the XXII World Congress of Philosophy, vol. 17, 2008, pages 5 –63.

2006

„Относителността на понятията във Феноменология на духа”. Конференция „200 години от Феноменология на духа”. СУ, 14.12. 2006. Публикувано във Философия Прима, 2007.

2003

„За формата на японския ум”. Конференция по Японистика. СУ, Институт за Източни култури. 28.06. 2003, Публикувано в сборник.

2002

Prof. Serghey Stoilov Gherdjikov, Sofia University

“Human Situation, East & West”.

Ryukoku University, Kyoto, Japan, 2002

2000

“За формата и потока на българския живот”. Семинар на ФФ в Гьолечица, май, 2000. Публикуван в сборника: Философски семинари. Гьолечица – 20 години. ИК “Минерва” С., 2004.

1999

“Формата на живото тяло” Човешката форма и място”. Семинар на ФФ в Гьолечица, септември 1999

1998

Serghey Gherdjikov. “The Limits of Science”. Section: Philosophy of Science. XX-th World Congress of Philosophy. Paideia. Boston, August, 1998.

http://www.bu.edu/wcp/Papers/Scie/ScieGher.htm

Serghey Gherdjikov. “Western Logos & Eastern Unspeakable”. Workshop: Self-image and popular narrative on science. ISSEI conference Haifa, 1998

„Западният логос и източното неизказуемо”. Конференция, СУ, 1998

1997

„Гражданското общество – ментална еволюция”. Конференция Гражданското общество. СУ, 1997

1996

Serghey Gherdjikov. “Notions in Popper’s Open Society”. Open Society (Popper’s seminar). CEU, Budapest, 1996

Serghey Gherdjikov. “The Limits of the Numerical Description”. ISSEI Conference, Utreht, Netherlands, 1996

Published: Memory, History and Critique. European Identity at the Millennium Proceedings of the Fifth Conference of the International Society for the Study of European Ideas, at the University for Humanist Studies, The Netherlands, August 19–24 1996 [CDROM]. Eds. Frank Brinknuis & Sasha Talmore. ISSEI/ University for Humanist Studies, Utrecht. MIT Press, 1997. CD ROM.

Serghey Gherdjikov. “Non-balanced Dynamics of Post-Communist Society”. Second International Conference on Philosophy. American University in Bulgaria, April 25–27, 1996. Published: Resurrecting the Phoenix. Proceedings from the Conference on Civil Society in the South-Eastern Philosophy. September, 1996. Ethical and Philosophical Perspectives. Sofia: AUB, Sofia University, Rochester Institute of Technology, 1997. 143–153.

1994

Serghey Gherdjikov. “Posttotalitarian Mentality”. International Conference. “Contemporary European Philosophy. Traditions and Innovations. Blagoevgrad, 29. 09–1. 10. 1994.

Serguey Gherdjikov. “Non-balanced Dynamics of Post-communism”. Serghey Gherdjikov. “The Shock of Postcommunism”. “Five Years later. Civil Society and Transition”. Prague, 28–30. 10. 1994.

1993

Serghey Gherdjikov. “New Models of Civic Society in Europe”. III-th. Helsinki Citizen’s Assembly. Ankara, 1993.

Serghey Gherdjikov. “Decomunisation and Recomunisation”. International Conference “Decomunisation”. Sofia 1993.

1991

Serghey Gherdjikov. “The unhealthy waves of Postcommunism”. Dubrovnic Seminar, Dubrovnik, 1991. Published: – Bulgarian quarterly. Autumn/winter 1992.

1990

Serghey Gherdjikov. “The Great Experiment”. Dubrovnic seminar: „The political Technology of Reforms in Central and East Europe„, Dubrovnik, 1990.

1987

S. Gerdjikov. “A Matrix Model of the Scientific Explanation”. International Congress Logic and Methodology of Science”. Moscow 1987. Article, vol. 6.

Публицистика:

Повече от 100 публицистични и популярни статии, някои от които са:

2014

„Майсторът и законът”. За романа на Владимир Зарев „Законът”. Литературен вестник, бр. 11, 19-25.03, 2014

2012

„Какво е да си непотребен”. По повод романите „Плячка” и „Непотребния” и книгата с интерпретации за тях „Балканските пътища и бродове на Георги Гроздев. Литературен вестник, 2-8.05.2012

2010

„Член 5 бие параграф 22”. Класа, 2010

2009

Предаване на телевизия VTV „Силата на духа”

Предаване на БНТ: „Преди всички”, Ирина Недева.

Интервю за сп. „Ключ”, Смолян.

„Бедан – има ли бъдеще”, 2009.

Интервю за „Българска наука”, 2009

 

2008

„Кой уби(ва) българската наука? Кеш, 18, 10.10. 2008

Предаване на Нова Телевизия. „Часът на Милен Цветков”.

 

2007

„Защо мълчат професорите?”. Класа, 2007, 16. 10.

„Равнодушие към знанието – нова култура? АзБуки, бр. 41, 10–16. 10.

„Като си умен, докажи го”. Класа, 2007, 4.10.

„Член 5 надмина параграф 22”. Класа, 2007, 09,

„Без граници” – „Лабиринти на познанието”. Национално радио, програма „Христо Ботев4, 12. 09. 2007.

 

2006

„Кръв за боговете”. Огледалото, 2006.

 

2005

“Майсторът и страхът”. Култура, бр. 10, 18.03.1005.

“Свобода от Его”. Огледалото, бр. 3, 2005.

“Какво знае странникът”. Огледалото, бр. 3, 2005.

“Приключението на живота”. Огледалото, бр. 2, 2005, 37–43.

“Светът има човешка форма” (интервю). Сократ, 24–25

“Какво става в училището?”. АзБуки, бр. 4, 01. 02. 2005.

 

2004

“Щрихи от японския живот”. Огледалото, бр. 12, 2004, 25–29

„Светът има човешка форма” – интервю. Сократ, 2004, 3. 24–26.

„Щрихи от японския живот”. Сократ, 2003, 111 25 – 26.

 

1999

„Покажи среден пръст и ставаш Сократ”. 24 часа, 18. 03. 1999.

 

1994

„Български вариант: Националният имидж”. Начало, 1994.

„Български вариант: Разпадане–2”. Начало, 2. 06. 1994.

„Български вариант: Последният влак”. Начало, 16. 06. 1994.

„Български вариант: Разпадане–3”. Начало, 9. 06. 1994

„Български вариант: Апатията”. Начало, 19. 05. 1994.

„Гетсимания и Голгота”. Репортер 7, 29. 04. 1994.

„Български вариант: Богът”. Начало, 21. 04. 1994.

„Български вариант: Вопъл”. Начало, 07. 04. 1994.

„Български вариант: Къде свършва Европа?”. Начало, 07. 04. 1994.

„Български вариант: Хаосът–III”. Начало, 24. 03. 1994.

„Български вариант: Къде свършва Европа?” Начало, 10. 03. 1994.

„Български вариант: Хаосът–II”. Начало, 17. 03. 1994.

„Български вариант: Хаосът–I”. Начало, 10. 03. 1994.

„Български вариант: Разпадане–1”. Начало, 10. 03. 1994.

„Български вариант: Нашенското величаене”. Начало, 07. 02. 1994.

 

1993

„Български вариант: Държава или земя?”. Начало, 16. 12. 1993.

„Български вариант: Природа и история”. Начало, 2. 12. 1993.

„Български вариант: Екзотични политически форми”. Начало, 2. 12. 1993.

„България търси своя обществен модел”. Денят, 23. 12. 1993.

„Български вариант: Феноменът “българска песен””. Начало, 16. 12. 1993.

„Лявото безсмислие ни съсипва”. Демокрация, 11. 05. 1993, бр. 107.

„Лъжата е и в нас”. Век 21,  0. 06. 1993, бр. 27.

Аз-буки, 26.05–02. 06.1993, бр. 21

„Самоидентификацията”. Аз-буки, 30. 12.–5. 01. 1993, бр. 1.

„1. Цикълът “Философия” в училище”. Аз-буки, 1–7. 09. 1993, бр. 35.

„2. Холоните на знанието”. Аз-буки, 8–14. 09. 1993, бр. 36.

„3. Технологии на знанието”. Аз-буки, 15–21. 09. 1993, бр. 37.

„4. Учит елят по философия”. Аз-буки, 22. 28. 09. 1993, бр. 38.

„5. Алфата и омегата”. 29. 09.–5. 10, бр. 39.

„Български вариант: Кой убива българина?”. Начало, 28. 10. 1993.

„Български вариант: Невменяемост”. Начало, 14. 10. 1993.

„Стъпалата на автономията”. Аз-буки, 20–26. 10. 1993.

„Български вариант: Ничие място”. Начало, 7. 10. 1993.

„Български вариант: Все същото “неправене””. Начало, 30. 09. 1993

„Български вариант: Плямпането пречи на мисленето”. Начало, 29. 07. 1993.

„Български вариант: “Играта” на нашия политик”. Начало, 22. 07. 1993. „Български вариант: Философията и националното време”. Начало, 10. 07. 1993

„Философското образование и духът на нацията”. Аз-буки, 30. 06–7. 07. 1993, бр. 26.

„Политическите бесове”. Начало, 8. 07. 1993, бр. 27.

„Пътят на толтеките 3.” Аз-буки, 19–25. 05. 1993, бр. 21.

„Пътят на толтеките 2.” Аз-буки, 19–25. 05. 1993, бр. 20.

„Пътят на толтеките 1.”.  Аз-буки, 12–18. 05. 1993, бр. 19.

„Захвърлената България”. Репортер 7, 8. 04. 1993, бр. 14.

„Защо не става България?”. Век 21, 14–20. 04. 1993.

„Сектата на мечоносците”. Репортер 7, 25. 02. 1993, бр. 8.

„Кой уби(ва) СДС?”. Век 21, 20. 02., бр. 7.

„Призраци правят реални поразии”. Репортер 7, 21. 01. 1993, бр. 7.

„Вземете се в ръце!”. Век 21, 01. 1993, бр. 3.

 

1992

„Глупостта на власт е разрушителна стихия”. Репортер 7, 10. 12. 1992, бр. 49. „Духът на декомунизацията”. Начало, 18. 11. 1992, бр. 22.

„Болката”. Култура, 20. 11. 1992, бр. 47.

„Блокаж!”. Нов ден, 12–19. 11. 1992, бр. 45.

„Декомунизация и рекомунизация”. Век 21, 1992, бр. 46.

„Нечистият дух или декомунизация на духа”. Век 21, 1992, бр. 39.

„Нечиста вълна”. Нов ден, 17–24. 09. 1992, бр. 37.

„Войната срещу всички”. Репортер 7, 17. 09. 1992, бр. 37.

„Нечистата власт”. Век 21, 19–25. 08. 1992.

„Либералният дух и пост комунизмът”. Век 21, 22. 02. 1992, бр. 17.

„Декомунизацията като кампания”. 30. 12.–5. 01. 1992, бр. 52 (88).

 

1991

„Дрейф надясно”. Век 21, 4–10.12. 1991, бр. 49.

„Умира ли България?”. Нов ден, 5. 12. 1991, бр. 70

„А в Мавритания”. Век 21, 2–8. 10. 1991.

„Свят в червено”. Век 21, 14–20. 08. 1991, бр. 33.

„Сираците на държавата–майка”. Репортер 7, 4. 07. 1991, бр. 27.

„В хаоса и отвъд него”. Аз-буки, 19–26. 06. 1991, бр. 9.

„Преход или акт?”. Век 21, 5. 06. 1991 бр. 23.

„Към Европа или към себе си?”. Репортер 7, 25. 04. 1991.

„Поруганият храм”. Аз-буки, 10-24. 04. 1991, бр. 1.

„Академизъм и философия”. Студентска трибуна, 20. 02. 1991, бр. 11.

„Философският вакуум”. Учителско дело, 13. 02. 1991.

„Тресавището на левите илюзии”. Век 21, 6. 02. 1991.

„Реанимация на „Аз-а“. Култура”. 11. 01. 1991, бр. 2.

„Ще каже ли детето “добър ден, планина”?” Ехо, 9. 01. 1991, бр. 2.

 

1990

„Великият експеримент”. Век 21` 26. 09. 1990.

„Клиенти на демокрацията”. Култура, 21. 09. 1990.

„Народ или граждани”. Култура, 8. 06. 1990, бр. 23.

„Има ли надежди за философията?” Учителско дело, 30. 05. 1990, бр. 22 (2925).

“Дом за всеки” в бараката за всички.” Ден (?) 21. 04. 1990.

„Време без брегове”. 30. 03. 1990, бр. 35

„Кога ще проумеем?”. Век 21 (?) 16. 03. 1990.

„Изход от парализата”. Студентска трибуна, 28. 02. 1990, бр. 23.

„Меч и скалпел”. Свободен народ, 28. 02. 1990, бр. 4.

„Уроци от едно горещо всекидневие”. Ехо, 14. 02. 1990, бр. 7.

„Разумът срещу живота?” Отечествен фронт, 26. 01. 1990, бр. 13355

„Изстраданата мъдрост”. Народна култура, 19. 01. 1990, бр. 3.

„Жертвоприношението”. Култура, 1. 06. 1990.

„Великият експеримент”. Век 21, 1990.

„Призрак броди из Европа, призракът на… свободата”. Свободен народ, 10. 03. 1990, бр. 16.

„Гражданското общество: Строителство или реанимация”. Учителско дело, 21. 02. 1990, бр. 8 (2911).

 

1989

“Личният глас”. Поглед, 28.08.1989, бр. 35.

“Маркираното действие”. Учителско дело, 28.09. 1989, бр. 39.

“Аудиторна философия по нашенски”. Учителско дело, 26.10. 1989, бр. 3

1988

“Философите на 20 век”–със закъснение”. Студентска трибуна, 13. 12. 1988

“Философията като отговорност”. Народна култура, 24.06.1988, бр. 26.

Коментар

  1. Благодаря! Чак сега влизам в админа на блога.

Коментирайте