НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ КАТО РЕЛАЦИОННО ПОДРЕЖДАНЕ

15 април, 2018 | Публикувано в: Философия | Автор: Сергей Герджиков
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4,00 out of 5)


НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ

КАТО РЕЛАЦИОННО ПОДРЕЖДАНЕ

Сергей Гeрджиков

Публикувана в: Науката и жизненият свят

София, 2017, УИ „Св. Кл. Охридски“, стр.11-58)

(Янакиев, К., Елчинов, Д. – съставители)

В статията се разработва идеята за научното изследване като релационно подреждане на информация от независимо получени данни. Данните не са сетивни възприятия, а стойности, между които се установяват релации (матрици). Научното изследване е генериране на смислена информация във форма на подреждане в матрични релации, аналогично на решаване на пъзели. Описанието, обяснението и предвиждането са изследователски операции, които се преливат.

Статията е съзнателно отклонение от традиционната и съвременна форма на философстване за науката, създаваща ентропия на дебати по всякакви релевантни проблеми (възприятия–наблюдения–експерименти, данни–факти–теории, емпирична валидност–логическа адекватност, потвърждение–опровержение, индукция–дедукция–абдукция, описание–обяснение–редукция, парадигма–форма на живот–практика, и т.н.). Показано е как тези заплетени проблеми могат да се решават формално с минимална неопределеност. Научното изследване не е формална процедура, но резултатите му са подредени структури.Gherdjikov_Relat_Ordering

Коментирайте