Философия

Всички публикации: 49

ДИНАМИКАТА НА ТЕНИСА И ПРОБЛЕМЪТ НА ГРИГОР ДИМИТРОВ

5 юни, 2018 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 5,00 out of 5)

Резюме
Тенисът е уникална игра, която може да се опише като динамика с основна величина стабилността. Най-високата стабилност на играча в хода на един мач съответства на оптимално игрово напрежение (тонус). То определя максимален фокус при минимално разсейване. Анализът се прави на базата на важен случай: играта на Григор Димитров, с оглед динамично обяснение на нестабилността и регресията към едни и същи проблеми.

Проблемът на Григор Димитров е: хронична липса на оптимално игрово напрежение (тонус). Това се проявява в силни приливи и отливи, зависимост от противник, фаза на играта, предишни грешки или прекалено лесна игра. Резултатът е силно спадане на техническите показатели, загуба на собственото топ ниво, еднообразна игра, много грешки, сривове, спадане на нивото и очертаващо се изпадане от елита.

Решението е в посока изчистване на ума, регулиране на дишането с акцент издишване, сваляне на високото напрежение, драстично намаляване на „шума“ в мозъка. Григор Димитров трябва да тренира специално това оптимално фокусиране. То е подобно на медитация и се състои в ритмично и постоянно разсейване на паразитни емоции и мисли при запазване на оптимален фокус. Развити са силни и хилядолетни медитативни техники за това фокусиране за битка в бойните изкуства. Боецът е свободен от товара на минало, бъдеще и Его, от всякакви епизоди и вълнения. Изискването е просто: „No mind“, мислене-и-действие само за настоящата точка, разиграване, удар, движение, позиция.

ПОРОЧНИ КРЪГОВЕ

15 април, 2018 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

В статията се анализират аспекти от съвременната ситуация на образованието по Философските дисциплини в средните училища и респективно във висшите. Прави се опит за комплексна диагностика, равносметка и предложения.
Опит за определяне на ситуацията
Ако пуснете жаба в кофа с гореща вода, жабата ще изскочи бързо от водата и ще оцелее. Ако обаче я пуснете в студена вода и започнете да загрявате водата бавно, жабата ще се чувства комфортно от затоплянето и в един момент ще установи, че е станало горещо, но тя вече няма да може да изскочи. Тази метафора ми се струва подходяща за ситуацията с нашето образование. Нашата вода се затопля, ние плуваме в нея все още без пряка опасност, като постоянно дискутираме проблема за излизането, но без да излизаме. В един момент ще усетим обаче, че проблемите са нерешими – философията ще замре до пълно игнориране.

СПЕКУЛАЦИЯ И ЕНТРОПИЯ ВЪВ ФИЛОСОФИЯТА И В НАУКАТА

15 април, 2018 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 3,00 out of 5)

Тезата на статията е:

Спекулацията във философията неизбежно води до размножаване на позиции: дефиниции, предпоставки и следствия. Това е нарастване на ентропията, защото разпръсва информацията на неограничен и непредвидим брой различни, а някои несъотнесени дискурси. Тази ентропия може да се редуцира с приемането на координатна система: споделени дефиниции и предпоставки по определена тема.

Под „спекулация“ тук се разбира: чиста понятийна конструкция във философията или теоретизиране без релевантни данни в науката. Под „ентропия“ тук се разбира: дефицит на определеност или информация.

ТЕОРИИ ОТВЪД ДЕЛЕНИЕТО ПРИРОДА-КУЛТУРА

15 април, 2018 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Човешките общества и културите, създавани от тях, в своите формални структури са отвъд дихотомии като „материално-духовно“ и „природа-култура“. Група теории за структури и динамики на големи множества единици, които се структурират и разпадат: неравновесна динамика, популационна динамика, културна динамика, историческа динамика, са отвъд делението „материално-духовно“ и „природа-култура“. Може да се покаже, че те разработват сходни структури и могат да се преобразуват свободно и преминават една в друга без да се поставят метафизически въпроси за „онтологични същности“ и „нива на реалността“. Така се постигат научни обяснения, които избягват проблемите на „редукционизма“ и вчастност проблемите на познанието на човека в „биологичната“ и „културната“ антропология.

Такъв тип теоретизиране преодолява и делението science–humanities и отваря пътя към единна картина на човешките форми на социален живот в тяхната реална пространство-времева наличност.

В доклада се разработват конкретни примери за теоретични модели в това направление, приложими в дискусионните сфери на „археологическите данни, факти и обяснения“.

ДИНАМИЧНИ ПАТЕРНИ В ИСТОРИЯТА

15 април, 2018 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Резюме
Фактите в историята не са съвсем уникални. Те са свързани с човешките популации и колективно поведение. Емпиричната антропология и теоретичната археология изтъкват серии трайни форми: обиталище, дом и обитаване, стратегии за оцеляване и експанзия като лов и събирачество, земеделие и скотовъдство, власт и конфликти, култ и светилища, смърт и погребални ритуали, писмености и градове.
Константите на културите пронизват историите с една „човешка форма”, фиксирана генетично и физиологично. От друга страна, безбройните разкази, използвани като „извори на историческото познание”, са уникални и носят собствено разбиране за събитията като действия на участници.
Хората са рационални същества, както и инстинктивни и емоционални. Поведенията на ниво индивид и на човешките популации и общности са обясними в семейства от динамични форми. Като цяло поведенията са насочени към запазване и експанзия, а това са динамични характеристики на фона на ентропията.

Проблеми на предложените от МОН нови програми по философия

15 април, 2018 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Налице е резултат от мащабен проект за „Подобряване на качеството на общото образование” – нови държавни стандарти на МОН[1], проект, финализиран като държавна норма. Ясен приоритет в него е овладяването на умения и „преносими” компетентности, със силен акцент върху гражданските ценности.”[2] Задачата е огромна, изключително сериозна и от тези стандарти за нас зависи запазването и развитието на философията в училище, а от там във висшите училища, в които постъпват учениците, обучавани по новите програми. Тук всичко трябва да е премислено докрай, подредено, прецизно формулирано, без налагане на специфична философска позиция и речник.

НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ КАТО РЕЛАЦИОННО ПОДРЕЖДАНЕ

15 април, 2018 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4,00 out of 5)

НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ КАТО РЕЛАЦИОННО ПОДРЕЖДАНЕ Сергей Гeрджиков Публикувана в: Науката и жизненият свят София, 2017, УИ „Св. Кл. Охридски“, стр.11-58) (Янакиев, К., Елчинов, Д. – съставители) В статията се разработва идеята за научното изследване като релационно подреждане на информация от независимо получени данни. Данните не са сетивни възприятия, а стойности, между които се установяват релации […]

ПРОЕКТЪТ „ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ“ РАВНОСМЕТКА И ОГРАНИЧЕНИЯ (ARTIFICIAL INTELLIGENCE PROJECT – AN ACCAUNT AND LIMITATIONS)

15 април, 2018 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

This article is a stock of ideas and theories about intelligence, provoked by the project „Artificial Intelligence (AI)“ and offered by computer specialists and neurouscientists.
I formulate and discuss here some deep limitations to the AI, not cleared enough.
Biological limitation. Natural selection as a natural process could not be implemented — it is unique following ‘the way of life’, the life process, under always unique constellations of conditions. The robots with AI will not be in a position to follow such an undeterminable behavioural line under momentary conditions to be taken into account by the AI. Robots does not seek survival.
Sensory limitation. Any artificial intelligence as part of the world in which we live is perceived sensory in our body and interpreted as such. Monitoring and testing such as Turing test will produce data dependent on our body (and culturally dependent on our culture) on how AI is different from a man.
When recognising any sensory object, you must include the body senses. Sensory objects cannot be considered as objects of an artificial intellect. The engineers here, obviously, is totally confused when trying to write programs for ‘sensory qualities’ like a wet, hard, relief, not to mention the colors, smells and tastes. And how to design nice and pleasant, attractive and repulsive, rational and irrational?
Intuitively and experimentally (in behavior) no AI de facto has senses. Even if there is some ‘sensitivity’ resulting from his machine organization, it remains hidden to us. Of course, we observe the robot’s behavior. This behavior, even externally resembling human’s, will differ from the last under tough enough tests. Intractable remains a matter such as: whether the robot with cameras and programs sees and what does he see? It should be clear that the robot does not see things around it such as objects and their movements. In his computer there is information processing of huge rows of data, instantaneously changing, grouped by specific sets of 0 and 1.

Проектът „Изкуствен интелект“ – биологично ограничение

15 април, 2018 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

The thesis of this report is that there is a crucial biological limitation of artificial intelligence project. „Intelligency“ is the behavior of the expansion and survival of organisms in a variable environment. Machinery, including robots run by computers, do not reproduce a living organism and therefore may not have intelligent behavior.
Key words: Artificial Intelligency, Natural Intelligency, brain, cortex
Проектът Изкуствен интелект
Проектът „Изкуствен интелект” на Западната технология следва традицията на изчислителната техника, на компютрите и специално идеята на Тюринг за „изкуствен интелект”, развит в статията на Алън Тюринг: “Computer Mashinery and Inteligence”, 1950. Предвиждането на Тюринг е, че след петдесет години (2000 г.) компютър ще издържи тества пред експерт за пет минути.

За естествената интелигентност

14 юли, 2015 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

По същество естествената интелигентност е поведенчески аспект на живота на организма, процесът на подреждане и организиране на поведението за ресинтез (редукция на ентропията) с минимум енергия и минимум информация за обработка. Тук информацията придобива смисъл чрез селекция на всички нива: ДНК, кодиране, естествен отбор, езиков синтез (семиозис), избор на значеща поредица.