Articles

All publications: 20

Опитът за „времето“

3 август, 2014 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Процесите, съотнесени с жизнения процес (динамиката) на човешкото тяло, дават опитите за „време”. Няма независимо време, има необратими процеси. Едно спекулативно понятие за „Време” не изяснява нито съществуването, нито спецификата на реалните ситуации на опит за „време”. Дали съществува (дали е налице), какво е и какво не е онова, което наричаме „време”, е изцяло емпиричен въпрос и той се решава в семейство наблюдения и теории във физиката, биологията, психологията, историята. Затова тук се фокусирам върху няколко специфични и дистинктни емпирични ситуации, в които се използват понятия за „време”.

Проект изкуствен интелект – ограничения

3 август, 2014 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 3,00 out of 5)

Един мигновен кадър на зрителното поле може да се опише със стотици милиони пиксели. Само малко движение на очите – и кадърът се сменя. Малка промяна на осветеността – и пикселовата картина драстично се променя. Ние не се смущаваме. Компютърът не може да свърже единия кадър и другия смислено, а изчислява отново. Няма как да се зададе алгоритъм, по който един кадър се свързва със следващия.

Научни проекти и утопии

3 август, 2014 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

2. Има ли граници науката и технологията и определими ли са те?

Систематичните бариери са свидетелства за закони или неизменни форми в природата.
Законите в науката не са окончателно формулирани.
– Кога е смислено да предизвикваме бариерите и формулираните закони?
– Когато имаме визия как с гарантирана глобална безопасност.
Публиката и медиите преувеличават шансовете на технологичните проекти и утопии. Те преувеличават и технологичните постижения.
Всесилието на науката е обикновена съвременна вяра.

  • Downloads

Проект „Изкуствен интелект“ – биологично ограничение

3 август, 2014 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Какво прави мозъкът?
Това, което генерира и регенерира мозъкът, това е структурата на света, но не като система от физически обекти и закони, а като среда за оцеляване, ресинтез, експанзия. Мозъкът не търси и не открива една предзададена отвън структура, той генерира адекватни действия, опосредени от живи образи. Въобразено действие и реално действие се обработват по един и същ начин. Той само използва обратна връзка, за да регулира картината на света така, че да оцеляваме. Формата на сетивния свят е все пак генетично и морфологично „априорна”, специфична за телесната, респ. сетивната, респ. коровата организация на вида, за Homo sapiens, тя е изградена от човешките сетива и от мозъка, от цялото тяло в крайна сметка. Общото и единичното, нивата и сериите, са създавани от мозъка като йерархичен процес на организация в хаотична среда и при постоянното разпадане на връзки. Ние забравяме и си припомняме, синапсите отслабват и се усилват, активирайки се от нов опит. Това е, което пропуска Хокинс заедно с всички репрезентационисти и програмисти.

Неразбираемото

3 август, 2014 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

3. Неразбираемо в чужда мъртва култура – египетската хека
Тук става въпрос за неизвестност на смисъла, но и за недостъпност на смисъла. Намерените употреби не удостоверяват, че сме улучили точния им и пълен смисъл. С хека се означават както въздействията на болести с лекарства, така и със заклинания. Не е ясно доколко египтяните наистина са вярвали в тяхната религия (митология). Например доколко са вярвали, че неживите мумии, изображения и имена се обитават или от живи хора, отишли си от нашия свят. Ако те вярваха в това, нямаше да оплакват така неистово умрелите си фараони и близките си. В крайна сметка няма как да проверим хипотезите си и нашите усилия за вникване по силата на споделим човешки опит се провалят. Относно земните им емоции, мисли и изкази намираме достатъчно материал и те са напълно разбираеми: възхищение от красотата, възмущение от предателството, радост от живота, удоволствия и болки. Но нашите преводи на думи, далечни от обикновения споделим опит, не са проверими пълно.
Ентропия на превода. Преводът е пренос на информация между езикови общности с конгруентна или неконгруентна граматики в рамките на едно или различни езикови семейства. Недостъпни остават специфични форми на поведение в далечни култури, които освен споделения сетивен свят и опитното знание съдържат интерпретация, зависима от местни понятия и представи. Примери за това ни дава в изобилие древен Египет като мъртва култура, и донякъде древен Китай.

A Matrix Model of Scientific Explanation

31 август, 2012 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

The matrix model of explanation is an alternative of the nomological one beyond Logics. It realizes the idea of explanation as a conceptual synthesis, amplifying descriptional structure. It does not model a logical following, but projection and synthesis. Law is a synthetical identity of theoretical concepts and it acts like a matrix, organizing the structure of facts in the process of pro­jection, amplifying it from descriptional into explanatory one.

The Limit of the Numerary Description

12 юли, 2012 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

This is a phenomenological look on Numbers and Words. They make two types of ordering in the Human being’s life-world. Numbers and Words are not a metaphisical entities, nor mental structures. They are artifacts, signs, types of text. Grammatical and mathematical constants, words and numbers order the fundamental perceiving of the world and dominates in the fundamental empirical sciences: Physics and Biology.
The Border of the Numerary Description is not visible from external look. It appears in the process of description ore explanation of the subjects, identifiable as TEXTS. They may be: words and statements, elements and Structures, molecular units and chains in DNA (for instance).

Re-thinking by Global Relativity

12 юли, 2012 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Global relativity awareness. The live awareness of relativity makes our mental forms conditional and we do not expect them to be the same as other people’s. We explore other people’s attitudes and categories like religion without a God and a fate, freedom without individual independence, nature without the division in ‘human’ and ‘animal’ and world beyond the division ‘nature–culture’. We realize the relativity and conditionality of the I, the Absolute, Necessity, Causality, Freedom. This brings us nearer to planetary wisdom: we all are human and living beings and have to uphold our unconditional life against the destructive forces.

Virtual and Real Relativity

12 юли, 2012 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Relation is definition. It is not something detached and real but is the very ‘thing’. Relating is virtual defining – projection of the real connection between moments of a life process. ‘This’ without ‘that’ is not this. ‘I’ without ‘you’ is not I. ‘West’ without ‘East’ is not west. ‘Man’ without other living beings is not man.
We pass each other. In the same degree we do not know ourselves as an ego, as community, as civilization. This is an unconsciousness relativity effect, which comes into being in the process of communication between cultures and between individuals.
Relativity in awareness can be a virtual freedom for a synthesis of definitions, relations and descriptions, and a real freedom for a synthesis of a life process, identity and life in a human form.
Which is real and which is not, if thongs are definite only in relation? Which is real and which is not in a global inter-relating and virtual communication?
The virtual pertains to all artefacts. The reality of artefacts, and especially of signs, lies in their being related to a meaning, their reality is relational. Meaning is understood as a moment of a human life process.

The Unhealthy Waves of Post-Communism

12 юли, 2012 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

THE SOCIAL WORLD is a giant network of meanings. Social dynamics is the change in that network. Waves of meanings come and go. Forces stand behind them. They carry the meanings and objectify them in signs and texts. The social macro-dynamics could be described as flow or waves of big changes in the world of social meanings which are set in motion by macro-forces. This is the situation in any system which is not in equilibrium. The flows(dissipations) depend on the tensions, the gradients and the forces and continue till equilibrium is established. The flows can be transformed using their own energy to create new tensions and new flows.