Археология

Всички публикации: 16

ПЕЛОПОНЕС 2018

10 август, 2019 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Това пътуване е чисто изследователско. То е фокусирано в „първата гръцка цивилизация“ и „люлката на западната култура“: Микена. В Пелопонес е и Спарта, място на една античност, съвсем различна от атинската. От години ме гложди съмнението в тези идоли на нашата цивилизация. Милиардите повторения ми говорят за една дълбоко вкоренена заблуда на класицизма и елинизма в тези истории за идентичност. В същото време съм отдавна пленен от Йонийско море и белокаменните гръцки острови.

  • Файлове за изтегляне

ТАНЦИТЕ НА ТРАКИТЕ

3 август, 2019 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

ТАНЦИТЕ НА ТРАКИТЕ Резюме. Танците в Тракия в запазените образи от I хил. пр. Хр. са обясними в едно цяло с музиката в смисъла на Дионисовото начало: тържеството на живота, което прераства в екстаз и води към мистериите, свързвани с обезсмъртяването. Тук са анализирани текстове (мит, драма, документален разказ) и образи за танца в тракийската […]

ТРАКИЙСКОТО ОБЩЕСТВО И КУЛТУРА В КБЕ В СОБСТВЕНА КООРДИНАТНА СИСТЕМА

3 август, 2019 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

ТРАКИЙСКОТО ОБЩЕСТВО И КУЛТУРА В КБЕ В СОБСТВЕНА КООРДИНАТНА СИСТЕМА Сергей Герджиков Резюме. В тази студия се прави опит за принос към автономно обяснение и реконструкция на традиционните общества от късната бронзова епоха в Тракия. Разгръща се научна спекулация по въпроса за обяснението на традиционното тракийското общество и култура отвъд дифузионизма, в собствена координатна система. […]

КОНФЛИКТИ В ПАЛЕСТИНА (АСИРИЯ – ЕГИПЕТ) В КРАЯ НА VIII В. ПР. ХР.: ДИНАМИЧНО ОБЯДНЕНИЕ

3 август, 2019 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

КОНФЛИКТИ В ПАЛЕСТИНА (АСИРИЯ-ЕГИПЕТ) В КРАЯ НА VIII в. пр. Хр.: ДИНАМИЧНО ОБЯСНЕНИЕ Резюме. Тази статия е опит да се представят серия събития в края на VIII в. в Палестина и да се опише и обясни и тяхната периодика чрез динамичен модел, развит в статията „История, археология и динамика“: модел на конфликт. Събитията в Палестина […]

ТОВА ЛИ Е ГЕРОИЧЕН ЕПОС?

3 август, 2019 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

ТОВА ЛИ Е ГЕРОИЧЕН ЕПОС? есе *** Не съм историк, нито археолог: завърших дълга магистратура по археология, което не ме прави специалист. Четох Илиадата и Одисеята на Омир още като ученик, но бегло, защото учих в техникум. Затова пък десетки години след училище три пъти прочетох двете поеми паралелно с митологията от „микенски кръг“, третия […]

МИКЕНСКА ВСЕЛЕНА

3 август, 2019 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

МИКЕНСКА ВСЕЛЕНА есе Авторът на това есе не се взема за специалист по история и археология. В есето няма археологическо изследване, тук е изразена една любителска и питаща позиция спрямо феномена „Микена“ в историята, археологията и в масовата западна нагласа към Микена като люлка на гръцката, а оттук на западната цивилизация: „Първа европейска цивилизация“. БиБиСи […]

3 август, 2019 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

МИКЕНА – ЗАД МАСКАТА НА АГАМЕМНОН Опит за ретроспекция Резюме. „Първата европейска цивилизация“ в оста Микена – Крит е идеологема: просто не е имало „Европа“ в Средиземноморието от късната бронзова епоха. В студията се проследяват ретроспективно възлови моменти от историята на темата „Микена“ с важни факти и интерпретации. Микенска керамика, микенска стенопис, микенска металопластика, микенски […]

ЕСТЕСТВЕН КУЛТ

3 август, 2019 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

ЕСТЕСТВЕН КУЛТ (Натуралистично обяснение на праисторическите култови обекти) Резюме. В тази статия се разработва естествено обяснение на праисторическия култ. Култът е натрупване за хилядолетия на свръх респект към условията на живота и е глобален. Няма изначално мистичен култ и деление на отсамно и отвъдно. Има натурален култ към живота на тази планета. Култовите места: скалният […]

АНТРОПОЛОГИЧНАТА ПЕРСПЕКТИВА В АНТРОПОЛОГИЯТА

3 август, 2019 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4,00 out of 5)

АНТРОПОЛОГИЧНАТА ПЕРСПЕКТИВА В АРХЕОЛОГИЯТА Резюме. В тази статия се прави анализ на водещи идеи в съвременни теории: културна антропология, културология и социална археология: Франц Боас, Лесли Уайт, Луис Бинфорд, Елман Сървис, Колин Ренфрю. Едно от централните понятия тук е chiefdom (вождество). Показано е, че тези теории се припокриват и водят към антропологични константи. Налице е […]

САКРАЛНОТО КАТО СВРЪХИНТЕРПРЕТАЦИЯ

3 август, 2019 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

САКРАЛНОТО КАТО СВРЪХИНТЕРПРЕТАЦИЯ (интерпретации на праисторически култови обекти с ментални и свръхестествени феномени) Резюме. В тази статия се поставя въпросът: Е ли култът към свръхестественото несъмнено обяснение на праисторическите светилища? Отговорът, който давам, е отрицателен. Интерпретацията на култови обекти със свръхестествени феномени, макар и привична в археологията, може да доведе и води до произволни спекулации […]

Страница 1 от 212