Архив за: юни 2018

ДИНАМИКАТА НА ТЕНИСА И ПРОБЛЕМЪТ НА ГРИГОР ДИМИТРОВ

5 юни, 2018

Резюме
Тенисът е уникална игра, която може да се опише като динамика с основна величина стабилността. Най-високата стабилност на играча в хода на един мач съответства на оптимално игрово напрежение (тонус). То определя максимален фокус при минимално разсейване. Анализът се прави на базата на важен случай: играта на Григор Димитров, с оглед динамично обяснение на нестабилността и регресията към едни и същи проблеми.

Проблемът на Григор Димитров е: хронична липса на оптимално игрово напрежение (тонус). Това се проявява в силни приливи и отливи, зависимост от противник, фаза на играта, предишни грешки или прекалено лесна игра. Резултатът е силно спадане на техническите показатели, загуба на собственото топ ниво, еднообразна игра, много грешки, сривове, спадане на нивото и очертаващо се изпадане от елита.

Решението е в посока изчистване на ума, регулиране на дишането с акцент издишване, сваляне на високото напрежение, драстично намаляване на „шума“ в мозъка. Григор Димитров трябва да тренира специално това оптимално фокусиране. То е подобно на медитация и се състои в ритмично и постоянно разсейване на паразитни емоции и мисли при запазване на оптимален фокус. Развити са силни и хилядолетни медитативни техники за това фокусиране за битка в бойните изкуства. Боецът е свободен от товара на минало, бъдеще и Его, от всякакви епизоди и вълнения. Изискването е просто: „No mind“, мислене-и-действие само за настоящата точка, разиграване, удар, движение, позиция.