Архив за: август 2012

Комините

12 август, 2012

Беше след полунощ. Снежното плато блестеше нереално ярко под пълната луна и Млечния път. На запад се издигаше канарата на Голи връх. Вървяхме с Лазар от Резньовете към Комините. Пътят е по равно, а краят му е слизане по много стръмния склон, от който израстват двете гранитни кули на Комините. Не намерихме точното място за спускане и се натъкнахме на сложен терен, по който слизахме дълго през сняг, лед и скали. Намерихме палатката на нашите приятели под Долния Комин. Събудихме ги. Милкана и Милчо се размърдаха недоволно и скоро се сгъчкахме четиримата. Студът навън беше повече от 20 градуса под нулата.
Пълният текст в нов вариант – в книгата

Сергей Герджиков

АЛПИЙСКИ ДНЕВНИК

Издателство “Хермес” 2014

  • Файлове за изтегляне:
« Предишна страницаСледваща страница »

Мальовица, Северна стена

10 август, 2012

На третото въже има едно изнасяне по гладка плоча под таван и си изкушен да хванеш голяма желязна халка. Което и направих като водач, и за това съжалявах. Е, нямало е защо да съжалявам, защото по гидовника това се води таван с категория А3 (което значи катерене на стълбички в таван.) Да се набереш просто на карабинера е А0. Отново го преминаваме бързо. Дори ни остава време за още един тур.
Пълният текст в нов вариант – в книгата

Сергей Герджиков

АЛПИЙСКИ ДНЕВНИК

Издателство “Хермес” 2014

  • Файлове за изтегляне:
« Предишна страницаСледваща страница »

Мальовица, Източен ръб

9 август, 2012

Скоро стигам гребена – острата част на Източния ръб, разпознавам вдясно под мен една кула по Западния ръб, позната ми е. Хващам острия камък и стъпвам въздушно от двете страни, като на „конче”. Нагоре балансирам по гребена. Върхът е срещу мен, там е застанала жена и ми се чуди. От малкия връх следва леко слизане към врязано седло. Сега трябва да пресека въздушно снежен корниз. Ако се изпусна тук, ще се плъзна шеметно на триста метра по-надолу в циркуса. Несъзнателно спирам да дишам. Накрая са заледени отвесни пасажи под върха.
Пълният текст в нов вариант – в книгата

Сергей Герджиков

АЛПИЙСКИ ДНЕВНИК

Издателство “Хермес” 2014

  • Файлове за изтегляне:
« Предишна страницаСледваща страница »

Камилата

9 август, 2012

Турът „Дружба“ върви отвесно до върха на триъгълника, увенчаващ стената на Камилата отдясно. Целият е тесен жлеб. почти цяло въже отвесът е абсолютен и дори е леко надвесено. Изтощих се, водейки малко лекомислено на разгънато осемдесетметрово въже. То започна да затяга и трие, точно когато изнемогвах по отвеса. Борех се с дърпането надолу с кански усилия. Но тогава дойде спасението. Отвесът свърши и дойде стръмен улей. Оттам отстъпих водачеството на Миро.
Пълният текст в нов вариант – в книгата

Сергей Герджиков

АЛПИЙСКИ ДНЕВНИК

Издателство “Хермес” 2014

  • Файлове за изтегляне:
« Предишна страницаСледваща страница »

Мальовица Западен ръб зимно

9 август, 2012

Пристъпвам предпазливо на предните зъби на котките. С ръкавици в зъбите се пресягам нагоре вдясно и хващам с посинели палец и показалец вертикално ръбче. Докопвам нещо подобно и вляво. Опитвам три пъти пружиниращо издигане и накрая „отлепвам”. Набирам се на несигурните хватки, опрял предните зъби на котките в също такива несигурни ръбчета. Очаквам откъсване с падане осемдесет метра. Зъбците и пръстите вибрират във вълната на страха. Вече стоя малко по-високо, вкопчен в друга хватка.
Пълният текст в нов вариант – в книгата

Сергей Герджиков

АЛПИЙСКИ ДНЕВНИК

Издателство “Хермес” 2014

  • Файлове за изтегляне:
« Предишна страницаСледваща страница »

Куклата, Диретисима, 6+, А0

9 август, 2012

Тръгвам надясно, здраво хванал примката, и „пристъпвайки” на върха на еспадрилите по плочата. Няколко пъти тя ме изхвърля и се залюлявам обратно. Накрая намирам някакво петмилиметрово ръбче долу за стъпка. Леко премествам крака си натам, държейки примката и разтягайки се надясно. „Стъпката” държи и продължавам движнието на тялото силно надясно, докато най-после пръстите ми улавят ръба. Оказва се объл, но все пак възможен. Пускам примката вдясно от позиция разпятие и хващам ръба по-нагоре. Тук виждам последния стар клин.
Пълният текст в нов вариант – в книгата

Сергей Герджиков

АЛПИЙСКИ ДНЕВНИК

Издателство “Хермес” 2014

  • Файлове за изтегляне:
« Предишна страницаСледваща страница »

Кръв по мрамора

7 август, 2012

Тогава чувам звука на отскубващ се клин и на падащо тяло, което се удря в невидимата за мен издатина и дръпвайки с удар въжето, пада още надолу. Аз успявам само да опъна въжето от двете страни на блокиращата пластина. През главата ми прелетява представа: сега следва моето изскубване и двамата политаме надолу към Казана. Ударът на камшика на страха и смъртната представа за две разбиващи се надолу тела е последван веднага от удар върху тялото ми, което е изхвърлено надясно по посока на губещото се зад скалата въже. Въжето има необясним за мен черен цвят. (После разбирам, че то е прегоряло от триенето). Настава разкъсваща тишина.
Пълният текст в нов вариант в книгата:

Сергей Герджиков

АЛПИЙСКИ ДНЕВНИК

„ХЕРМЕС“ 2014

  • Файлове за изтегляне:
« Предишна страницаСледваща страница »

Eленка, Ушите, Орловец, Петела

7 август, 2012

На площадка над диагонала се объркахме и Тони тръгна вертикално, подведен от халка на десетина метра нагоре. После слезе и търсихме продължението (нямахме гидовник). Накрая налучках пътя по тесен перваз надясно. Накрая на това второ въже има трудна плоча-винкел. А третото въже си беше отново трудничко. Турът излиза между двете остри „уши” и пред теб се откриват панорами във всички страни, над които доминира Мальовица.
Пълният текст в нов вариант в книгата:

Сергей Герджиков

АЛПИЙСКИ ДНЕВНИК

„ХЕРМЕС“ 2014

  • Файлове за изтегляне:
« Предишна страницаСледваща страница »

Премиера на Дяволските игли

7 август, 2012

Нямаше вече никаква цепка. Следваше трудна плоча. Какъвто си бях навит и в добра форма, взех с лекота следващите пасажи и намерих къде да забия и някой и друг клин. Стигнах удобна и наклонена площадка. Подминах я и продължих. Следваха вече по-лесни пасажи и стената полягаше. Но ние направихме четири непълни въжета по този приятен гранит. Турът бе прокаран.

  • Файлове за изтегляне:
« Предишна страницаСледваща страница »

Злият зъб

7 август, 2012

„Варника” е хубав тур в дясната част на фамозната известна стена, приличаща на огромен зъб и на човешко лице от типа на лицата на статуи на Великденските острови. Радвам се на разчетените и смели движения на тялото си. Оттласквам се сигурно от малки стъпки, балансирам умело и се набирам точно. Турът е преодолян за малко повече от час. Турът минава по жълто-червени и светли плочи. На мястото, дало името му, има чисто бяла някога ронлива, но сега компактна варовикова повърхност.

  • Файлове за изтегляне:
« Предишна страницаСледваща страница »