Архив за: август 2012

Биологичната теория и теоретичната биология

31 август, 2012

Смисълът на Принципа на отбора е в това, че е постигнат първият важен резултат пътя на създаване на Теория за самоорганизацията на живота. Развитието на съдържанието на принципа в бъдеще е възможно като създаване на строго понятие за „степен на организираност”. Това вероятно ще стане като осъществяване на стандарт и тип, различни от Галилеевия и статистическия. Същото очакване е отправено и към теоретизирането на качествените аспекти на Менделовата генетика.

Следваща страница »

Матричен модел на научното обяснение

31 август, 2012

Чистата теоретична структура (мрежа от постулати) се проецира върху полето на фактите. Извършва се процес на идентификация на фактичните по­ложения от теоретичните закони. Теорията се прилага към фактите и ги под­режда според законите си. Описанията на фактите се запазват, но се синтезира силна разгърната структура, която ги възпроизвежда в понятиен порядък на обяснително равнище. Това е вече силна разгърната структура – резултат от обяснението, обяснен факт и приложена теория. Тези факти са „изтълкувани“ от теорията и са резюмирани в една обяснителна картина.

Следваща страница »

Биологични обяснения и телеология

31 август, 2012

Биологичната специфи­ка“, изразима с помощта на отнасянията чрез съюза „за да“, не е преводима в стандартното „ако, то“. Тя се нуждае от собствен анализ. Обясненията в терми­ните на допринасянето като телеологично основание са по-мощни от конкурент­ните каузално-структурни обяснения, когато се сравняват с последните на равни­щето на биологичната организация като логика и предмет на обяснението.

Следваща страница »

A Matrix Model of Scientific Explanation

31 август, 2012

The matrix model of explanation is an alternative of the nomological beyond logics. It realizes the idea of explanation as a conceptual synthesis, amplifying descriptional structure. It does not model a logical following, but projection and synthesis. Law is a synthetical identity of theoretical concepts and it acts like a matrix, organizing the structure of facts in the process of pro­jection, amplifying it from descriptional into explanatory one.

Следваща страница »

A Matrix Model of Scientific Explanation

31 август, 2012

The matrix model of explanation is an alternative of the nomological one beyond Logics. It realizes the idea of explanation as a conceptual synthesis, amplifying descriptional structure. It does not model a logical following, but projection and synthesis. Law is a synthetical identity of theoretical concepts and it acts like a matrix, organizing the structure of facts in the process of pro­jection, amplifying it from descriptional into explanatory one.

Следваща страница »

Животът като проблем на философията и на емпиричната наука

30 август, 2012

Питането във философията, за да стане начало на рационално изследване, трябва да ограничи проблематичността до формулируемост в рамките на работеща концептуална схема. Това ограничаване скрива неяснотата в глъбинните основания на философските въпроси. Проециран в континуума на концептуалността, философският проблем приема неговата условност, като адаптира своето значение към нея. Но неяснотата, в която той е потопен, непрекъснато прониква в хода на решаването му, и задава въпроси към неговата езикова или логическа организация.

Следваща страница »

Доломити, Мармолада

30 август, 2012

Тук склонът е много стръмен, отпред е варовиковия скален пояс, нагоре и наляво е шеметен леден отвес с огромна цепнатина. На север са мраморните върхове на групата Села, на запад са други мраморни върхове. Мога да разпозная „терасата на Доломитете”, където бях вчера и си спомням гледката на самата Мармолада, където съм днес. Времето напредва, но аз напредвам неочаквано бързо и има изгледи за изкачване на върха.
Пълният текст в нов вариант – в книгата

Сергей Герджиков

АЛПИЙСКИ ДНЕВНИК

Издателство „Хермес“ 2014

  • Файлове за изтегляне:
Следваща страница »

Редукционизмът и логиката на биологичното познание

30 август, 2012

Във връзка с построяването на обща биологична теория възникна про­блемът за редуцируемостта на биологията към физиката. Той се формулира като проблематична възможност молекулната биология да се дедуцира от принципите и законите на съществуващата теоретична физика или от нов физичен принцип, реализиран в живата материя. Този въпрос привлече тереса на най-видни представители на съвременната наука1. Решението е не толкова от компетенцията на философията, колкото от бъдещото р витие на физиката и биологията.

Следваща страница »

Летене с параплан

28 август, 2012

Трябваше да се изнасяме нагоре вместо надолу и правехме невероятни виражи със загребване на въздушната струя нагоре и вместо да слезем долу в равното, се приземихме на ниво по-високо от тръгването. Опитът ми за управление се провали, при десен завой се приближих по-рязко към склона и Пешо ми отне управлението. Този път снимах и заснех кадри с летящи планери под нас, на фона на зеления хълм.

  • Файлове за изтегляне:
Следваща страница »

Рафтинг по Струма

28 август, 2012

В началото водата е спокойна, тренираме командите и синхрона. Следва истинското спускане – един час по бързеите. Има места, които не бих допуснал, че ще премина, но не само ги преминахме, но именно аз и Иван водехме лодката през едно- или дву-метровите буйни вълни. Докато се изплашиш, и вече устремно гребеш посред врящия хаос.

  • Файлове за изтегляне:
Следваща страница »