2010 – Формата на човешкия свят

20 юни, 2012 | Публикувано в: Книги | Автор: Сергей Герджиков
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Това е изследване върху формата на света така, както се живее от човешките същества.

Тук се прави експеримент с една теория отвъд деленията субект–обект, дух–материя, култура–природа чрез схващане за света като живот. Тя се разработва в описване и обясняване на форми, изследвани в науките, и в решаването на проблеми, решавани в различни философии.

Формата на феноменалния свят е жива. Потокът на света е жизнен процес – светуване. Светуването се отнася към определена жива форма. Този свят се запазва в същата форма, докато се разпадне.

Жива е формата, която се синтезира срещу спонтанното си разпадане. Този синтез е процес на самия живот. Всичко живо живее в своя форма: човекът остава човек, прилепът остава прилеп, докато човекът или прилепът умрат.

Светът, тялото с главния мозък, умът и човешките създания имат форма и смисъл като живот. Светът, какъвто го живеем, не е обективна реалност, а ние не сме познаващи машини. Душа и дух не са обособени субстанции или способности и имат формата и динамиката на живота.

Делението, което се следва в това изследване, е: реално–виртуално (реален свят–виртуални създания, феномени–арте-факти). То е набелязано в предходното изследване: Философия на относителността (2008).

Коментирайте