2007 – De-cogito. Отмисляне на измисления свят

20 юни, 2012 | Публикувано в: Книги | Автор: Сергей Герджиков
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)


Книгата е изследване на мисловната свобода като свобода от измисления свят и свобода за различно мислене. Въведен е терминът отмисляне (de-cogito) за мисловна активност назад от из-мисленото с намерение усилване на ментална свобода..

Ако отмислим очаквания и спомени и останем в настоящето, в ’сега’, то от света изчезва и самото сега – един непривичен и чужд за нас начин на мислене. Отстраняването на понятията ни потопява в чист немислен свят. Умът е свободен за осъзнаване на скрити мисловни нагласи и езикови форми и за нов хоризонт на мислене и говорене.

Така отваряме ума за чужди изрази и мисловни форми, можем да разберем другото и да погледнем света с различни очи. Така можем да познаем себе си в съотнасяне с други, нашата

култура в съотнасяне с други, нашата форма на живот в хоризонта на планетарния живот.

Изследването е в съгласие с най-новата нагласа за премисляне (re-thinking) във философията (XXII Световен философски конгрес, 2008). Универсалното се заменя с уникално, абсолютното – с относително. Изследва се в ключови форми западното мислене за битие и небитие, за същност и нещо, за субект и обект, за субект и предикат. Търси се границата между езика и света с нови експериментални техники.

Това е анализ на мисловни форми, фокусирани в Дeкартовото cogito и античния λογοζ. Изследването е ново по характера си и не повтаря познатите аналитични аргументи.

Коментирайте