1995 – Граници на науката

20 юни, 2012 | Публикувано в: Книги | Автор: Сергей Герджиков
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Тук се прави опит за проникване в структурата на човешкия жизнен свят и изворите на опитната наука., като се използва формата на органичното за идентифициране на планове на подредба.

Въпросът за смисъла и границите на науката тук не е начало на екзистенциален философски дискурс.  Изясняването е зависимо от позиция, която е безразлична към „хуманизма“ и „сциентизма“.

В тази книга не става дума значи за защита или критика на науката, а за „археологията“ или „палеонтологията“ на пластовете и формите на човешкия жизнен свят, в които се корени и в които се о-формя, о-пределя опитната наука. Това не е културологично, а епистемологично изследване.

Не се търсят преднамерено ограниченията на науката, а чрез схващане за науката като светва подред ба се търсят нейните форми, очертанията щ. А очертанията вече значат и граници.

Коментирайте